Gün gələcək, o gün olacaq

Print Friendly, PDF & Email

    O, gün gələcək ki, “Sən”- yox, “Biz”- yox, “Hamımız”- fikri qəti olacaqdır!

   “İnciyər”- fikri aradan gedəcəkdir. Bu planetdə “bəşər fikri”- tamamlanacaqdır!
   “Birrərlər”- birliyə gələcəkdir!
Su hövzələri, azalacaqdır. İki Qütb torpaq sahələri artacaqdır. Sizin sahə, bizim sahə olmayacaqdır. Qit’ələr yenə də, yaxınlaşacaqdır!

     Gün gələcək, su hövzələrində, təbiətdə yırtıcı heyvanların sayı kəskin azalacaqdır!
    İlk insandan qalma, “süd içmək”- yenə də, qayıdacaqdır!
Binalar Ağ, geyimlər Ağ, hərəkətlər ağla olacaqdır!
    Müddətlər dayanmayacaq, Anlar tükənməyəcəkdir!
    Elmlərə, “yarım dairə”- işıq əyrisi gələcəkdir!
    İnsanlar bir, bəşər bir olacaqdır, inanclar bir olacaqdır, Kainata inanclar bir olacaqdır! Kainata, İnanc olacaqdır!
    İşıq olacaqdır, işıqsız olmayacaqdır, yeni İşıq tapılacaqdır!
İşıq olacaqdır, məftilsiz simsiz olacaqdır!
Hər bina, hər tikili üstə, o binaya İşıq olacaqdır! Binadan, binaya İşıq nəql olunmayacaqdır. Hər fərdin kiçik işıq daşıyıcısı olacaqdır.
Hərəkət vericilər, İşıq daşıyıcılığı ilə olacaqdır. Yeni işıq daşıyıcıları olacaqdır. Hər fərdin, kiçik İşıq daşıyıcısı, ətrafının temperaturlar bilgisini, vücudunun (diaqnoz), diaqnostikasını verəcəkdir. Həkimə müraciətdə, konkret diaqnozla, müraciət olunacaqdır!
     Susuz olmayacaqdır, yağsız, sürtkü materialları olmadan olmayacaqdır, yer qatlarından, faydalı qazıntılar, hasilatlar olmasa olmayacaqdır! 
     Çaylar, sular axmasa olmayacaqdır! “O, İşığı”- əldə etməklə, ətrafdan, təbiətdən, Kainatdan qopmaq olmayacaqdır!
Elm olacaq, Elm əsas olacaqdır, Elmsiz olmayacaqdır! 
      Düşünməsələr, düşündürməsələr olmayacaqdır!
Elmsizlik, qanunsuzluq olmayacaqdır, şərtlərsiz, tələblərsiz olmayacaqdır!
      Elm insanlarından, elmi araşdırmaların nəticələri tələb olunacaqdır! Onlara böyük ehtiyaclar olacaqdır!
     Düşüncə, düşüncələr tezliyi gələcəkdir. Yalanlar lazım olmayacaqdır! 8-sm. dairə düyməsindəki rənglər gələcəkdir. Bir divar, bir düymə, o divarda bir düymə, “düşüncə tezliyi”- düçüncə mə’lum olacaqdır!
Bəşər ancaq qayğıda, bəşər haqda düşüncədə olacaqdır!
     Vaxt gələcək daş gələcəkdir, İşığı İşıqlandırmağa daş gələcəkdir!
Elertrik lampaları muzey eksponatları olacaqdır!
      Mühərriklər dəyişəcəkdir, təyyarələr, kosmik gəmilər quruluşu dəyişəcəkdir, onlara hərəkət verici daş gələcəkdir! Mühərriklər nəmlə hava qarışığını parçalayıb, hərəkət verici sür’ətə çevriləcəkdir! Nəmlə, hava hərəkətə gələcəkdir! Havanı qurudan qurğu istiyə çevriləcəkdir, hərəkət verici o olacaqdır!
     Bu hallar, bu dəyişikliklər niyə olacaqdır?
Yer planeti təngiyəcəkdir, bəşər düşüncələrindən təngiyəcəkdir, Kainat yer üzünə Elmləri İşıqda, bir də, Göndərəcəkdir, Bəşəriyyət bir də “Qızıl çağlar”-da, onda  olacaqdır!

                                                                                           Vahid  Rzaev

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.