Günəş Baxar bizlərə, Günəbaxan isə, Baxmaz, Bizlərə…

Print Friendly, PDF & Email

Yer Kürəsinə, Yer Üzünə baxanda, nə qədər də, Sirli, Örtülü, Düçündürücü Hallar, nə qədər də, Varlıqlar var?

Hər bir Varlıq, hər bir Cisim, hər bir Kütlə, hər bir Hal-hərəkət, nələrinsə bir Anlamı, bir Açarıdırlar!
Yer üzünün, Bitki örtüyünə diqqətlə baxdıqda, qəribə bar Varlıqla, qarşılaşırıq!
O, da ki, Günəbaxandır!
Onun Mahiyyətini, ancaq Qida qədərinədə bilməklə, onu ancaq, alınan Yağ və Tumları ilə bilib, onunla da, kifayətlənirik!
Bu həqiqətənmi belədir?
Qətiyyən yox!
Yer Üzündə, iki bitki növü, bütün Qitələrdə, bütün Ərazilərdə bitə biləndir!

Biri Buğda! 
Biri Günəbaxandır!
Hələ ki, Yer Üzündə, İnsanlar tərəfindən, “Kompas” – kəşf edilməmişdi, Onda, Yer üzü İnsanları, Səmtlər, Cəhətlər qarşısında, Karıx, Aciz, qalırdılarmı?
Qətiyyən yox!
Yer Üzünün, “Dörd Cəhəti”, (Günəşə istinadən, – Şərq, Qərb, Şimal, Cənub), Yer Üzünün Səmtlərini, İstiqamətləri tapmağa, kömək edirdi! 
Günəbaxan isə, (Gecə ilə, Gündüz arasında), Günəşin, Hərəkət Trayektoriyalarının, Günəş İstinadlarının, Göstəricisi idi!
İndi, biz də, baxaq, Günəbaxana!
Günəş, baxar Bizlərə, Günəbaxan isə, Baxmaz Bizlərə!
Günəbaxan, Yorulmadan, Usanmadan, Tacını, kənara çevirmədən, Baxar, Günəşə!
Günəbaxan, Boylanar O, İşığa, O, Günəşə!
Günəbaxan Tacı, çox Mürəkkəb Riyazi, Həndəsi, Astronomik, Quruluşa malikdir!
Günəbaxana Sığıbdır, Ədədlər Ardıcıllığı, 49-luq, ədədi Silsilə sistemi!
Günəbaxanda, orta hesabla, 144-dənə, Kəsişmə Nöqtəsi, mövcuddur! 
Onun, qabıq Tacında, 900 ədədə yaxın, Tum, ümumu Tum Sayı isə, 1200-1500 ədəd, Tum arasında, dəyişir! (Tac, sahəsinə görə).
Günəbaxanın, Tacındakı, Tum Düzülüşü, mexaniki Saat millərinin, (Soldan, Sağ istiqamətinə), istiqamətinə doğru və onun, (saat millərinin), Əks İstiqamətində Düzülüb! 
Onun Tacındakı, Çiçəklər beş Guşəli olur!
Tac ətrafında olan, Sarı rəngli, Tac Ləçəkləri, iki Cərgəli və Çox cərgəli, Ləçəklərdən ibarətdir! 
Tac Ətrafında olan, Çiçək yarpaqları, 16-32 ədəd arasında, olurlar!
Bütün bu Ədədlər ardıcllığı, Günəş Təqviminin hesabatında, tamamlanır!
Necə ki, 4, 8, 9, 11, 16, 32, 33, 40, bu Hesabatlardan ortaya çıxırlar!
Heç də, Təsadüfdən deyil ki, Leonardo Pizanski, – “Fibonaççi”- ədədlər Ardıcıllığını, O, Sistemini kənardan tapıb!
“Fibonaççi ədədləri” Sistemi, hələ çox Qədimdən, İnsanlara mə’lum idi!
Bunun, bu Sistemin Əsasında isə, İlk “Vurma cədvəli”- Tərtib, etmişdilər!
Bu, Ədədlər arasında, ədədlərin Kombinasiyaları, hələ çox Qədimdən Azərbaycan ərazisində, Azərlər tərəfindən, dəqiq bilib və onu, bütün Arxitektura Elementlərində, istifadə edirdilər.
Həmin hesabatlar, Elm şəhəri, “İçəri şəhər”, Günəş Mə’bədi, “Qız qalası”, İnşaasında, Dəqiq və Geniş, istifadə ediblər!
Günəş Təqvimi, Unudulduğundan, indiki dövr, Tədqiqata cəlb edilən, İçəri Şəhər və Qız Qalasının Arxitekturasını, dəqiq araşdırılması, çətinlik törədir!
Günəbaxan, çox maraqlı Quruluşa, malikdir!
Günəş hesabatının, dəqiq göstəricisi olmaqla, Səhər, Günəşi Şərqdə Qarşılayar, Günəşin Qürub anında, Tacını Günəbaxan ləçəkləri ilə, bürüyərək, Qərbdə, hərəkətini Tamamlayar!
Gün ərzində, iki Doqquzluq Ardıcıllığını, pozmaz!
Axşam isə, yenə də, iki Doqquzluq hesabatını pozmaz!
Günəşi Şərqdə qarşılayar! 
Səhər Günəşi, Zenit nöqtəsinə çatanda 90°, və Günəş, Zenit nöqtəsindən, Qürub anına, çatmaqla, yenə də, 90°- olmaqla, (90°+90°=180°) yə’ni ki, bir Yarımkürə üçün, 180°, o, biri Yarımkürə üçün,180°, Cəmində, 360°, Tamdır!
Günəbaxan Tacı, həm Elastikadır, həm də Plastikadır!
Gündüz, Günəşlə qət etdiyi Yolu, Axşam isə, Gecə boyu isə,Tacını, Elastikasına əsasən, bir də, Geriyə, ilkin halana, Şərq istiqamətinə, yenidən, qaytara bilir!
Plastika və Elastika, daşıyıcısıdır ona görə ki, Onun Tac hərəkəti, çox Rəvan, Həlim, Yumşaq hərəkətlə, Günəşi, O, işığı, Müşayət edir!
Günəbaxanın, Tac “şirəsinin”, Yapışqanlığı, bəlkə də, (ehtimal), Oynaq, Boyun, Sinir, Əzələ ağrılarına, çox vacib bir, məhluldur? 
Kim bilir…

                                                                                                                                                                     Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.