Günəş ətrafı planetlər

Print Friendly, PDF & Email

Hz. Zərdüş  yer üzünə İşıq elmi, astronomiya, riyaziyyat, fizika, fəlsəfə gətirmişdi.

Amma bütün başlanğıclar, Kainatdan, O, Mütləqdən Törənditini bir tə’lim kimi, deyə bildi.

Azərbaycan ərazisinə müxtəlif səmtlərdən gəlib elmlə maraqlanan insanlar, öz ərazilərinə qayıdıb, o, mənimsədikləri elmləri insanlar arasında deyiblər ki, Zərdüş  elm  tə’limləri  min  illiklərlə  yer  üzünü bəhrələndirib.

Amma “atəşpərəstlik”-adı ilə, İşıq anlayışını, bütün elmləri yer üzündən məhv etməyə başlanıldı.

Əgər ki, onun yer üzünə gətirdiyi din olmuş olsa idi, onu məhv etmətin mə’nası olardımı?
Din, dini məhf etməz.

Elmləri İnkvizisiya, müxtəlif adlarla, bəhanələrlə müxtəlif  hərbi  yürüş və qoşunlarla, elm deyənləri yer üzündə məhf etdilər, elm mə’bədlərini, elm tə’limlərini məhf  edə bildilər.
Yer üzunə İşıq yox, daha qaranlıqlar istədilər.

İlk yer üzü insanı, bütün həyat fəaliyyətini, Günəş hərəkətinə və ardıcıl hərəkət trayektoriyalarına mütənasib qururdu.
Dünya tufanından Azərbaycan ərazisində xilas olmuş insanlar bir daha, Günəşə, onun hərəkətlərinə, bürclər ardıcıllığına uyğun həyat fəaliyyətini qururdular.

Onlara 11-bürc ardıcıllığı yə’ni, Günəşdə gedən 11-tsikil dəyişikliklərinə uyğun (təqvimlərə ehtiyac yox idi) həyat şərtlərini qururdular. 
Qoç, Buğa, Tərəzi, Əkizlər, Su tökən bürcləri, Qız qalası sirrinə, elminə vaqif olmaq üçün, simvollaşdırılaraq, ardıcıllığı pozulmasın deyə, açarlardırlar ki, ərəfələri  dəqiq  bildirsinlər.

Bunlar aparıcı Kainat elmi olmaqla yanaşı,  Azərbaycanın dəqiq o Bürclər ərəfəsinə istinadən, coğrafi ərazisini bildirsin.
Müxtəlif  bürc adlarının başlanğıc adlığı simvol işarələrlə, güzgü effektlərində,  gizlədiliblər.
Amma yer üzünə gələn Hz. Zərdüş  Kainat Elmini gətirmıklə, olan bürclər istinadlarına bir balaca dəqiqlik gətirdi.
Azərbaycan ərazisindən, Astronomiya, Riyaziyyat, Həndəsə, Fizika, Fəlsəfə kimi elmlər sür’ətlə, yayılmağa, mənimsənilməyə başladı.
Bu səbəbdən Hindistandan, Uzaq şərqdən, Avropadan Azərbaycan ərazisində o elmləri öyrənməyə bötük axın baş verdi.
Zərdüş  tə’liminə görə Günəş  ətrafında  9-planetin hərəkərdə olduğunu və onların ardıcıl Astronomik vaxt vahidlərini və Astronomik Bucaqları mə’lum oldu.

Bu səbəbdən Azərbaycan ərazisində müxtəlif yerlərdə indiki “Qız qalası”-adlandırdığımız  Rəsədxanalar  inşa  edilməyə  başladı.
Amma günəş ətrafında planetlərin hərəkəti modeli indiki “qız qalası”nın yuxarıda açıq sahədə (oraya  mərkəzdən üst sahəyə çıxmaqla, o çox çətin arxutektura elementi sayılmaqla “o dairə”,”Günəşi”- simvolizə edirdi).Günəş  mərkəzdə olmaqla  9-planet  onun  ətrafında hərəkərdədirlər.

O, 9-planetin hərəkət trayektoriyalarını və qəqiq vaxtlarını, qala daxilini 4-mərtəbəyə bölməklə və hər mərtəbədə müxtəlif  səviyyələrdə açılmış “pəncərə İşıq,şua işarə”-etməklə Günəşə mütənasib olan, müəyyən gün ərzi vaxtında, hansı planetin adlığı ilə özlüyünün yerini tə’yinləşdirmək mümkün idi.

Müxtəlif  hərbi yürüşlər vaxtı Azərbaycan ərazisində həmin “qız qalası” -quruluşunda olan rəsədxanalar bilərəkdən yerlə yeksan edilirdi.
Neptun, Pluton çox sonralar N.Tusi dövründə Günəş sistemi ətrafına daxil edildi.
Çünki o planetlər bilavasitə Günəş ətrafında, Andramedanın spiralvari, hərəkətinə daxil olmayan bir sistem kimi qəbul edilib.
Yer planetindən başqa, Günəş ətrafında olan planetlər “passiv”-planetlərdir o səbəbdən ki, nüvə passiv olduğundan ilkin su kompomenti yoxdur, planet səthinə su, qalxmır.

Günəş ətrafında birinci planet Merkiridir, əgər ki, Günəş istisi əsas olsa idi, o Merkuri planeti həddindən artıq dərəcədə, qızmalı, yanmalı idi.
Astronomlar, astrofiziklər o planet səthinin sabit temperaturda olduğunu bilirlər.
Nəticə ondan ibarətdir ki, Günəşdən ayrılan “Şüa-zərrə”- onu əhatə edən planetlərin “Qövs işıq sınması”- baş verir ki, tək bizim planetdə səthi temperatur həddi 40-60 dərəcə istilik həddini aşmır.

Əgər ki, Günəşdən yüksək dərəcəli temperatur həddi ayrılmalı olsa idi, yer üzündə bütün su hövzələri buxarlanardl, buxarlanmalı idi.
Pluton planetində heç bir həyat prosesi getmədiyindən, orada qarışıqlıqlar baş verə bilməz.
İndiki halda Günış ətrafında 12-planet hərəkətdə olduğu astronomlar, astrofiziklər tərəfindən qəbul edilib.

 

Doqquzluq sistemi.

Qəribə bir hal da, ondadır ki, Hz. Zərduş Azərbaycan ərazisinə, Astronomiya, Həndəsə, Riyaziyyat, Fizika, Fəlsəfə və bir  çox  elmləri, insanlara bəxş etdi.

Hz. Zərdüş  tə’limi, doqquzluq sistemini, doqquz planet ardıcıllığı sistemini, Riyazi Vurma Cədvəlini “1”, İlkin başlanğıc, və bütün riyazi ədədlər susteminin doqquz yekununda  cəm olduğu, ardıcıllığını bizlərə bəxş etdi.
O “doqquzluq sistemi”- aparıcı və dəqiq ardıcıllaşdırma sistemi olduğundan, o vurma cədvəlinə bir dəyişiklik, yenilik gətirməyə, heç vart imkan vermir.

Min illərlə, Hz. Zərdüşdün, Azərbaycan ərazisindən gərirdiyi “Vurma Cədvəli”- o vurma cədvəlini, sistem ardıcıllığını riyaziyyatçılar tərəfindən, dəyişmək cəhdləri, həmişə uğursuzluqla nəticələnib. O vurma cədvəlinin, hər bölməsi ayrı-ayrılıqda bir Kainat səmtini, onun (Kainatın), ardıcıllıqda  varlıqları dəqiqliklə necə  nizamlama metodikasıdır!
İ. Nəsimi, Zərdüş məktəbinin tə’lımlərindən, riyazi ədədlər ardıcıllığını o qədər səlist mənimsəmişdi ki, qəzəllərində yerləşdirdiyi riyazi ardıcıllıq, bu gün də diqqəti cəlb edir.

Sanki İ. Nəsimi, çox böyük Riyaziyyatçı alimdir, Astronomdur, Fizikdir!

                                                                                            Vahid Rzayev

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.