Göz rəngi, Gözlərin, Görmə Spektralları…

Print Friendly, PDF & Email

İnsan gözəldir, insanın bir gözəlliyi də, onun Gözlərinin, gözəlliyidir!

Amma İnsan, bütün görkəmi ilə, Gözəldir!
Bütün İnsanların, göz quruluşu, Ovalın, Ellipsoidin Tərənnümçüsüdür!
Oval Formalı, quruluş daxilinə, Kainatlar Sığır, Yerləşir! İnsan Gözü isə, həmin Oval, Ellipsoid Forması daxilində olan, bir Planetə Bənzəyir!
Bu səbəbdən, bütün Canlıların, Gözləri, Ovalı, Kainatları, Təmsil etdiyindən, Gözəldir! Şüur Altı Yaddaşımıza görə, Kainatlar Gözəldir! 

İnsan, Canlı gözləri, Kainat Gözəlliklərini, Tərənnüm etdiyindən, bütün Gözlər, Gözəllikdədir!
Amma, Gözün gözəlliklərini tamamlayan, bir də, onun Rəngidir!
Göz Rəngləri müxtəlifdir! 
Qara, Göy, Yaşıl, Şabalıdı, amma yenə də, onlar, Gözəllik Tərənnümçüləridir!
Göz Rəngləri, onu əhatə edən Aləmin, İşıq Tezlik hədlərinin, Rəng Spektrallarını, Nizamlayandır!
Eyni vaxtda, onu əhatə edən Aləmdə, bütün hərəkət Dinamikalarını, Sür’ətlə görmə tezliyini, bərabərləşdirəndir!
Göz rəngi, Göz quruluşu, o, canlının, bütün hərəkət Dinamikalarına, Reaksiyalarına, tezlik hədd, göstəricisidir!
Uzaq Şərq İnsanlarının, Göz quruluşu forması, onları əhatə edən, bütün hərəkət dinamikalarının, çox sür’ətlə, hərəkətləri dəqiq görmə, hərəkətlərin, sür’ət dinamikalarını qabaqlaması, çox cəld, bə’zən də, bir az, “qəddar, bağışlamaz”, xarakterinin, göstəricisidir!
Ümuyyətcə, idman Məşqçiləri, Boks növündə, Güləşdə, Kon Fu, Atıcllıqda və s. idmançıdan, məşqlər zamanı, həmişə bir tələbi olur, “gözünü yumma, rəqibin bütün hərəkətlərini, ondan əvvəl gör, o, hərəkəti qabaqla, gözlərin hərəkətdə olsun, nəfəsini yandırma, bərabər nəfəs al, addımlarını say, addımlarına dəqiq ol”, və s. b. k. tövsiyyələr edirlər. Amma, idmançılar da, bu tələb hallarını, məşqdən-məşqə, mənimsəyirlər.
Qəribədir İnsan, bir dəqiqə ərzində, orta hesabla, 16-dəfə Nəfəs alır, 16-20 dəfə isə, Gözlərini, Qırpır! (açır-yumur).
Bu nədir, Qanuna uyğunluqdur?
Əgər ki, Qanuna uyğunluqdursa, onda bu hədd, hansı Qanuna uyğunluq, həddidir?
Addımlarla, Nəfəs, Sinxron hərəkətlərdir!
Onlar, (addımla, bərabər nəfəs), biri-birini, tamamlayan, addımla-addım arasında məsafə, yorğunlaşmamaq həddini saxlayan, Bədəndə, əzələ daxilində, yığışan “Süd turşusunu”, Nizamlayırlar!
Göz, görmə həddində isə, Göz gördüyü hərəkət tezlik sür’ətlərini, İşıq Spektrallarını, Rəngləri, Bərabərlik həddinə qədər, bölərək, Göz qırpmaları ilə, Diskret kəmiyyət halını, Fikri cəmləşdirmək, Yaddaşlaşdırmaq, gözün Sinovyal məhlul həddini, bərabərləşdirmək, gözü qırpmaqla, pretmerlə, halı, sinxron olaraq, yaddaş Hücrəsinə, köçürür!
Ümumiyyətcə, bütün canlıların, orqanizimində, hərəkətlər zamanı, əzələ daxili, “Süd turşusu”, yığılır!
Adətən, fiziki iş görənlər, İdmançılar, Alpinistlər, bu halları, tez-tez yaşayırlar!
Yarışlar ərəfəsində, yarış fasilələrində, idmançıların, əl-ayaq, əzələlərini, məşqçi, yaxud komanda həkimi, o, idmançının, qol, ayaq nahiyəsini, sakit silkəliyərək, əzələlər daxilinə yığışan “süd turşusunun”, tez bir vaxtda, əzələ yorğunçuluğunu, azaltmağa, çalışırlar!
Tarixi filmlərə baxdıqda, Quldarlıqla bağlı olan, filmlərə baxdıqda, tamaşaçılar, belə bir süjetlərlə, qarşılaşırlar!
Filmdə, Yelkənli Gəmi tryumunda, iki bort tərəfində, ayaqları zəncirlənmiş, “qullar”, gəminin sür’ətlə hərəkət etməsinə köməklik göstərmək üçün, onlar, bərabər, sinxron, avar çəkirlər! 
Tryum daxilində olan, nəzarətçi isə, onları tez-tez, əlindəki şallaqla, Şallaqlayır! 
O, Nəzarətçi, bə’zi hallarda, o, “şallaqla”, işçiləri, vurur! 
Əgər, onları zədələyib, yaralar açmaq fikri ilə, “şallaqlama”, metodundan istifadə edilsə, onda, bütün iş, dayanar! 
Arada, “nəzarərçinin”, özü də, elə həmin üsulla, açıqda olan, əl-ayaq, əzələlərinin, yorğunluğunu, azaltmaq üçün, o, üsuladan, özünə o, şallaqdan vuraraq, istifadə, edərmiş!
Əgər, onları, o, işçiləri, o, “qulları”, döyə-döyə, şikəst edəcəkdilərsə, bu münvalla, işçi qüvvəsindən, mərhum olmuş, olardılar! (Bu yazl mətni, Tarixi Mərhələdə, Quldarlıq Dövrünü, inkar etmir).
“Spartak”, filmində də, daş Karxanasında olan, işləyən, “qullar”, daş şıxarırlar, orada da, nəzarətçi, onduz da, işləyən insanları, şallaqlayır!
“Apokalapsis”, filmində də, əsir alınmış Qəbilə üzvləri, biri-birinə bağlı halda, Cəngəllik daxilində, əsir kimi, yol gedirlər. Orada da, o, çəkilişdə də, nəzarətçi, onları, şallaqlayır!
Belə film, sayı çoxdur! 
Amma, kino Rejisor və Ssenaristin, kino Operatorun, bizə təqdim etdiyi, belə Bədii filmələrə baxdıqda, tamaşaçıda, belə bir təəssürat yaranır ki, onlar, əsir, qul olduqları üçün, onlara, bu bir cəza, “metodudur!”.
Filmlərdə, çəkilən bu süjetlər, həqiqətənmi, Cəza “metodlarıdır?”.
Qətiyyən yox!
Məsələ burasındadır ki, biz tamaşaçılara təqdim olunan Filimlərdəki, bu fraqmentlərin, Tarixi kökö, çox qədimdir!
Adətən Cəngəllikdə olan, hava qatı, çox rütubətlidir!
Qəbilə halında yaşayan, Hindular, Fiziki cəhətdən, Güclü və Dözümlüdürlər!
Onlar, gün ərzində qida tapmaq üçün, çox hərəkət edirlər. Eyni vaxtda, havanın rütubət həddinin yüksək olması, nəfəs almağa da, çətinlik törədir. 
Qət etdikləri məsafələrə görə də, ovladıqları ovu da, özləri ilə gətirmək məcburiyyətindədirlər.
Onlar, tez yorulub-yorğunlaşmasınlar deyə, Cəngəllikdə bitən, (heyif, adı yadımda, qalmayıb), Qəmiş kimin, Yaşıl rəngli, uzun, nazik çubuğa oxşayan, Bitkini qopardıb, bir neçə dəfə, qol, ayaq əzələlərinə, güclü zərbə ilə vurduqda, qol, ayaq əzələ yorğunçuluğu, tez aradan qalxır. 
Öz rəngləri, tünd olduğundan, o çubuğun vutulma izi, görünmür! 
Ağ dərili insan bədəninə onunla vurduqda isə, o, zərbənin yeri, yüngül, qızarmış kimi, az vaxtda, izi, qalır!
Belə Filimlərdə, həmin Bitkinin, bir vaxtlar, istifafə edildiyini, onları, yaş vaxtı yığıb, hörərək, “şallaq”, halına salınmış, əzələ yorğunluğunu, qıssa vaxtda, yüngülləşdirməyə, istifadə olunduğunu, yad edərək, nümayiş etdirirlər!
Qaldı ki, Gözlərin, Oxşarlığı, Bənzərliyi də, mövcuddur!
Qartal, Pələngin, göz Haləsinin rəngi, biri-birinə, oxşardır! 
Bu cəhət, onların ovlamalı olduğu Ovu, gözündən qaçırmamaq, şərtidir!
Sularda olan, Balıqların Göz qapaqları, yoxdur!
Onlar da, yatır. Amma, kənardan elə təəssürat yaranır ki, o, balıq çox diqqətlə, ətrafına baxır!
Bu quruluş, Balığın güclü, Göz yaddaşı, Göstəricisidir!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.