(Görkəmli ziyalı Elman Əliyevin nurlu xatirəsinə)

Print Friendly, PDF & Email

NURGƏZDİRƏN
Gəzdirərdi sonsuz ümman nurunu,
İslam ocağından ürfan nurunu.
Yanbayan gəzdikcə möcüzələrlə,
Əcəmidən Nəqşi-cahan nurunu.
Nuhun sorağında Gəmiqayadan,

İlkdən gələn ağır karvan nurunu.
Əxz edib “Mağara qardaşları” tək
“Əshabi-Kəhf” içrə asman nurunu.
Nəsrəddin Tusidən dərs ala-ala,
Ayrılmaz elm ilə iyman nurunu.
“Fatehlər divanı”n qurduqca bir-bir,
Tacdan uca duran sultan nurunu.
Tuğ qaldırıb daim yalana qarşı,
Həqiqət önündə vicdan nurunu.
Təbriz baharını qəribsədikcə,
Şah İsmayıl kimi azman nurunu.
Cavid amalın həkk edərək qəlbə,
Turan ilə əhdü-peyman nurunu.
Məmməd Araz ilə dərdləşdikcə hey,
Yanar Sözdən qalxan tüğyan nurunu.
Qarabağ deyəndə, Vətən deyəndə,
Ön sırada mərdi-meydan nurunu!
İlham verən parlaq zəfərlər ilə,
Azərbaycan boyda dastan nurunu!
Səmavat necə də tez özləyərmiş,
Mövləviyə həmdəm insan nurunu!
Göy səslədi onu, qucduğu yerdə,
Şamaxı yolunda Şirvan nurunu!
Hələ açıldıqca sirləri bir-bir,
Yurda bəxş edəcək Elman nurunu!..

Akif Azalp (17.09.2011)
“Elman Əliyev-Oldugu və Göründüyü kimi” kitabından, səhifə 276

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.