Fikirlər…

Print Friendly, PDF & Email

Bu dünya

Deyənlər dedilər ki, “bu dünya, ağrılıdır”.
Gecəyə baxdlm, gündüzə baxdım, daşa, torpağa, bitkilərə baxdımsa da, onları ağrılardan, kənarda gördüm!
Bəlkə bizim, istəklərimiz, düşüncələrimiz “ağrılıdırlar?”.
Kim bilir…

Bu Məkan

Bu yer planeti su ilə, bitki ilə örtülüdür.
Bulaqlar içərisində bitki, çaylarda, göllərdə, dəniz – okeanlarda bitki, daş- qaya üstündə bitki (mamır) ilə örtülüdür – bitki! Torpaq üstündə bitki, sularda bitki. İlki, daşda olan bu planetin, o daş aşılanmasından, ovulmasından olan, torpaq (bu səbəbdən torpaq da, qum da tükənib qurtarıb, bitmir), bu torpaq üstündə su ilə, bitki.
    İlki daş – ovuntusu torpaq, ona Günəşin İşığı, su ilə, bitkilərlə örtülü olan, torpaq (bitki daşda da, qayada da, suda da, torpaqda da bitir amma tükənmir). Bu planetin ilki daş olanın, sonu torpaq olanın, nüvəsi daş olanın 4,5 milyard olandır yaşı, (elm belə dedi, 13,7 milyard ildir Kainatın Yaşı).
Su dərin qatlardan qalxıb, torpaqla birləşər, torpaq su ilə birləşər, su ilə torpaq arası Hava (külək) Yer kürəsinin isə, örtüyü, haləsi olar! Günəş İşıq saçar sevinər, bu planetin suyuna, torpağına, bitkisinə işıq saçar sevinər.

 

Donmur

Xam neft və neft məhsulları, təbii qaz, yağlar donmurlar. Baxmayaraq ki, onu əhatə edən temperatur hədləri aşağı olmuş olsa da belə, onlar donmurlar. Tüstü bacasından çıxan tüstü, sərt soyuqla qarşılaşır amma, donmur (bunlar yüksək faizli nəm daşıyıcılarıdır). Qış mövsümündə insan tənəffüs etdikcə daxili üzvlər, göz, oynaqlar o soyuqdan, o şaxtadan donmurlar (üşüyür ayrı, donur ayrı). Açıq havada, qışın şaxtasında yandırılmalı olan odun, soyuq hava əhatəsində olmağına baxmayaraq, donmurlar. Sərt şaxtadan hava qatı da donmur.
Çünki bunlar səbəb yox, nəticələrdir. Su, hava qatı yer kürəsinin dərin qatlarında gedən, dayanmayan prosesin nəticəsidir. Yer kürəsinin Nüvəsindən başlayaraq dayanmayan, tükənməyən ardıcıl yaradıcı prosesın nəticələridir. Su dərin qatlardan başlamış, bütün layları, qatları, süxurları “yetkinlik” – həddinə gətirir, istini, soyuğu nizamlayır. İnsan, bütün faydalı qazıntılara cüzi tə`sir etməklə, (texnoloji) ona lazım olan, bütün mə`mulatları əldə edə bilir.
Bunlar planetimiz daxilində və səthində olan hazırlanmış, hasilə gəlmiş, tamamlanmış “materiallardırlar”. Yer planetinin kürə daxilində gedən bütün proseslər çox sür`ətli (saniyənin mində bir qədərində) getdiyindən, ayrılmalar, ardıcıllaşmalar biri – birini tamamlayır və dayanmayan, tükənməyən bir yaradıcı ardıcıllıq baş verir.
Adlandırdığımız o “Təbiət”- in saniyənin mində bir qədərində “Boş vaxtı”, yoxdur ki, şıltaqlıq etsin. Biz, bə`zi müdaxilələrlə, eksperimenlərlə düşüncələrlə təbiətə müdaxilə etməsək, təbiət də bizə “Müdaxilə” etməz, “Şıltaq” – olmaz. O, elə bir “canlı” – orqanizimdir” ki, onu təkmilləşdirməyə, dəyişməyə, karıxdırmağa da, ehtiyacı yoxdur.
O, yer kürəsi o qədər dəqiqliklə nizamlanıb ki, özünə ehtiyaclı deyil. Biz ona ehtiyaclıyıq. Onun səthindən, dərin qatlarından, suyundan, havasından, istisindən, sərinindən, soyuğundan faydalanırıq və bizə lazım olan mə`mulatları əldə edirik. Amma Ona, təşəkkür edirikmi?

Vahid Rzaev

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.