Doqquz, Doqquz, Doqquz, bir də, Doqquz! Axı, niyə Doqquz?…

Print Friendly, PDF & Email

Bir çox hallara, ardıcıllıqlara, bölmələrə, bölümlərə, diqqətlə baxdıqda, bunların hər biri, ayrı – ayrılıqda, Doqquz hal arasında, fəaliyyətdədirlər!

Günəş ətrafında, hərəkətdə, 9 – Planet,
Sait həriflərin sayı, 9 – da,
Ədədlərin başlanğıc halı, 9 – da,
Vurma cədvəli, 9 – Sütunda,
Dünyaya bəxş olunacaq, övlad payı, 9 – aya və s. və i.
Axı, niyə Doqquzda, niyə bütün başlanğıcların sayı, əvvəli, Doqquzda?…

Çox maraqlı, sual çıxır ortata, axı niyə, Doqquzda?…
Bir çox hallara, ardıcıllıqlara baxdıqda, Doqquzluq Sistemini, nə Azaltmaq, nə də ki, Artırmaq olur!
Yer kürəsinin Özü də, bölünüb Doqquza!
Meridian, Paralellər, Doqquzda!
Yə’ni ki, Kürəmiz bölünüb Doqquza ki, dörd Doqquzda, Kürənin Tamı, 36 – da, (360°).
İnsanın, Ürək döyüntüsü normada, 72 – 74 dəfə, ürək döyünər! 
Ürək, 8,2 – 9, arasında döyünür, nə tez, nə də ki, gec!
Ürək, döyüntüsü normada, Səkkizdən, aşağı olmaz, Doqquzdan, çox olmaz!
Dəniz, Okeanlarda, güclü Tufan vaxtı, ardıcıl dalğa sayı, Doqquzda! 
Təcrübəli Dənizçilər, ona bir termin kimi, “Doqquzuncu Val”, deyirlər! 
Yə’ni, onların dediyinə görə, tufan vaxtı, dalğaların sayı, ardıcıllıqda doqquz olur, “Doqquzuncu Val”, Doqquzuncu Dalğa, daha vahiməli, daha da, Dağıdıcı gücə, malik olur! 
Dalğaların Arası, fasiləli kəsilir, yenə də, dalğalar təkanla, biri – birini, əvəz edir!
Qəribədir, niyə Doqquzuncu Val, niyə Doqquzuncu dalğa, daha da, dağıdıcı gücə malikdir?
Sakit axan çayın, hərəkətinə diqqətlə baxdıqda, burulğanlar müşahidə olunur!
Çaydakı burulğanlar, Doqquz-Doqquz, yan-yana, Doqquz burulğan, çay suyunun axmasına, təkan verir! O, burulğanların Gücü, çayı axarlı edir!
Dəniz sahilində, sakit havada, ləpələnən dəniz dalğaları, Doqquz sayda, biri-birini, əvəz edir!
Kainatda, Spiral vari Qalaktikaya, diqqətlə baxdıqda, Qalaktikanın başlanğıc nöqtəsindən, (Ekspansiya nöqtəsi), Qalaktikanın, Spiral sayı, Doqquz sayda!
İlk dəfə, Ana olacaq xanım, qəribə bir hal yaşayır! 
Vücudunda daşıdığı Körpə, doğuşa yaxın bir mərhələdə, müəyyən ərəfələrdə, günün müxtəlif vaxtlarında, ana vücudunda, Ana qarnına, ardıcıl Doqquz, “təpik vurur”, özünü bəyan edir! 
İlk baxışda, doğuş təcrübəsi olmayan, o, xanıma, bu hala, adət etmədiyindən, bu hal ilkdə, bir az, qəribə və “vahiməli”, görünür! 
Düzgündür ki, Ana olacaq o, xanım, vücudunda daşıdığı körpənin, müəyyən vaxtlardakı, Dünyaya gələcək, Qız və ya Oğlan övladının,”təpik” sayını, saymır! Balası ona əziz olduğundan, necə deyərlər, “təpiyi” də, ona, xoşdur, əzizdir!
Yenə də, maraqlıdır, niyə Dünyaya bəxş olunacaq övlad payı, Doqquz aya, Ana vücudunda doğuşa yaxın mərhələdə özünü o, körpə, bəyan edər, Doqquzda!
Yer Üzündə, Yaşam Müddəti də, Doqquzla, Doqquzda! 
İnsanın, Dünyaya Gəlişi və Dünyadan Qayıdışı da, Yaş dövrünün Müddəti də, Doqquz Mərhələ Arasından, keçər!
Oval, Ellipsoid Tipli, Kainat Quruluşunun, Özü də, Eninə Bölünüb, Doqquza!
İlk Partlayış Anından, Kainatların hərəkətlər halı, Ardıcıllıqları, Nisbi Nəmləri, Temperatur hədləri, İşıq Yayılma Gücü, İstiləri, Soyuqları, Dönmələri, Bucaqları, Törəmələri, Törədiciləri, Gərilmələri, Müqavimətləri, Davamiyyətlərinin Aparıcı Ardıcıllığı, Cəm Oldu, Yaradıcı, Doqquzda!
Doqquzluq Sistemi, Kainatların Yaradıcı, İşıq Güc Ardıcıllığı Olduğundan, bütün hallar, Doqquzluq Sistemi, Əhatəsindədirlər!
Bütün, Doqquzluqlar Sistemləri, Özlərinin Kainata, Bağlı Olduqlarını, Bildirir!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.