Xəzan

Səhərdir… Hələ günəşin şəfəqləri görünmür… Sərin, xəfif bir səhər mehi əsir… Yarpaqların pıçıltısı aydın eşidilir. Adətən belə meh əsəndə kiməsə namə gətirir.  Mən də əlimi ümidlə təbiətə açıb, gözlərimi yumdum və gözlədim.    Birdən ovcuma nə isə düşdü, ürəyim titrədi, qəlbim əsdi… Gözlərimi açanda ovcumda zərif, sarı bir yarpaq gördüm. Xəzan yarpağı… Deyəsən təbiət mənə ömrümün xəzan çağı olduğunu xatırlatmaq […]

Şəhid mahnı

Müharibənin hələ elan edilməmiş vaxtlarından qardaşım Münasif Şəfəq kəndində vuruşurdu. Tankçı idi. Niyyətini gizlətməyən erməni işğalçıları ilə üzbəüz dayananların arasındaydı. Döyüş əməliyyatlarının birində ayaqlarından yaralanıb tibbi vertolyotla Bakıya – Respublika Mərkəzi Hərbi Hospitalına gətirilmişdi. Yeddi aydan çox (ümumilikdə isə il yarım)müddətdə fasiləsiz olaraq hər gün həmin hospitalda yaralılarımızın yanında olmuş, özümü, belə demək mümkünsə,  arxa cəbhənin əsgəri hesab etmişəm. Yaralılarımızla, […]

Acı xəbər

Acı bir xəbər eşitdik, çox acı… Eşitdiyimiz bir neçə kəlmə söz beynimizdə ilişib qaldı, yaman qaldı… Dedilər, yanan evdə kiçik yaşlı uşaqlar, körpələr də yanıb həlak olub.  Ürəklər əsdi, dizlər büküldü, qulaqlar guruldadı bu acı xəbərdən… Acı bir xəbər eşitdik… Əl-qolumuz sustaldı, gözlərimiz qaraldı, dünya başımıza dolandı… Kimi başını tutub yerə çökdü, kimi üzünü tutub hönkürdü, kimi göz yaşlarını gizlətməyə […]

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

NUH PEYĞƏMBƏRİN QƏBRİ TAPILIB Bu xəbərin sevinci ilə ötən il dekabrın sonlarında Naxçıvana getdim. Beynəlxalq “Gəmiqaya” ekspedisiyasının təşkilatçıları: tanınmış akademiklər, millət vəkilləri Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsinin sədri İsmayıl Hacıyev və Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru İsa Həbibbəyli ilə birlikdə şəhərin qədim qala divarının yaxınlığında hündür yamaca gəldik. Bəşəriyyəti dünya daşqınından xilas etmiş Nuh peyğəmbərin qəbri bu yamacda idi. Mən […]

“Əsrin müqaviləsi” beynəlxalq əhəmiyyətli hadisədir

Heydər Əliyev: “Əsrin müqaviləsi” və onun icrasının 5 illik tarixi, əldə olunmuş gözəl nailiyyətlər müstəqil Azərbaycanda hüquqi demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin bəhrəsidir, Azərbaycan dövlətinin düşünülmüş daxili və xarici siyasətinin nəticəsidir, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatı  ilə inteqrasiyası və Azərbaycan dövlətinin respublikamıza xarici sərmayələrin cəlb edilməsi sahəsində apardığı ardıcıl siyasətin nəticəsidir”.    1991-ci il oktyabrın 18-də […]

Su aləm bir də canlı

Deyilir ki, su həyat mə`nasıdır. Su özü bir həyatdır. Düzgündür. Ardıcıllıqlara və gedən prosseslərə baxdıqda su dayanmayan, tükənməyən bir varlıqdır. Suyun mənşəyi, əvvəli haradadır? (əvvəl olmasa, nəticə olmaz, mə`na olmaz) Su, nədir və nədədir? Gedən hansı prosseslərin nəticəsidir? Suyun öz funksionallığında, onun işıq yaddaş daşıyıcılığı var. Su hardan alır o ilkin işıq və yaddaş daşıyıcılığını? Məsələ burasındadır ki, yer planetinin […]

Anaların səbri dağ yarar…

Səbr etmək … Nəyə səbr etmək və niyə səbr etmək?… Ana!!! Adı kimi özü də əziz olan bir varlıq. Əziz olan nə varsa, onu anaya bənzədirik. Ana təbiət, ana vətən, ana torpaq. Övladımızı da əzizləyəndə ona “Anamsan”-deyirik. Bəs, özümüz analara layiq övlad ola bilirikmi? Ananın zəhmətini, əziyyətini dəyərləndirə bilirikmi? Analarımız kimi ana ola bilirikmi? Cavab tapa bilmirəm, bu nəhayətsiz suallara. […]

İşıqsız, Səssiz aləm mümkündürmü?

Yer üzü hallarına diqqətlə fikir verdikdə, bir çox hallar dördə bölünüb, dörddədir. Cəhətlər, fəsillər də dördə bölünüb dörddədir. Quşların, heyvanat aləminin də səsi ritmik olaraq dördə bölünüb, dörddədir. Uşaqlıq səsi, gənclik səsi, cavanlıq səsi, yaşlılıq səsi də yaşayış dövrü ərzində dörd dəfə dəyişər. Dəmirçinin zindan üstündə döydüyü ağarmış dəmirin də səsi dördə bölünüb, dörd ritimdədir. Bu dörd səmt, dörd səs […]

Mir Mövsüm Ağa

Azərbaycanda müqəddəs yerlər və müqəddəsliklə bağlı olan tanınmışlar olmuşlar.  Onlardan biri Bakıda İçəri Şəhərdə bütün Azərbaycan əhalisinin tanıdığı və bildiyi Mir Mövsüm Ağadır.    Bakıda İçəri Şəhərdəki evin, Şüvəlandakı məqbərən hələ də insanlara nicat qapısıdır!    Ruhun, O, Böyük Ruhun şad olsun, Mir Mövsüm Ağa!    Adını çağırıb, ziyarətinə gəlmək, sənin İlahi Böyüklüyün qarşısında dayanmaq, sənə baş əymək, təşəkkür etmək, […]

Nəm, Su və Zərrə

Yer planetinin ən əsas komponentlərindən biri də sudur. İlk baxışda su dadsız, rəngsiz ağ mayedir. Amma bu zahirdə olan görünüşüdür. Su ışığın toplum birliyi və yaddaş daşıyıcısıdır. Sudan istifadə etmək böyük cavabdehlik tələb edər. Tək əl – üzümüzü yumaqla suya diqqətli mehriban olaq. Hər dəfə ovuclarımızdakı su yığını eyni vaxtda düşüncələrimiz, davranışlarımız keçib, köçür su yaddaşına o isə axıb qovuşur […]

1 2 3 4 5