Bitkilərin də, öz yaddaşı…

Bitkilərin də, öz yaddaşı… Hər bitki, hər ağac, hər kol, öz rayihəsini, öz dadını, öz rəngi ilə, öz meyvəsini gətirər! Onların da, öz yaddaşı, onlar, öz yaddaşları ilə, öz yaddaşında gələr! Bitkilər aləmi, öz yaddaşındakıları gətirib, onları bölüşüb, deyər! Qışda, soyuqlarda gövdəsi ilə, budaqları ilə, özünü qoruyar, Yazda isə, yaddaşı ilə, yaddaşında olanları, bir də deyər! Onların Yaddaşları dəyişməz! Onlar […]

İşıq, İtmir…

İşıq, İtmir… Enerji, İşıq əmsalının, istilik əmsalına çevrilməsidir! İstilik, temperatur hədlərinə görə dəyişən, İşıq isə, dəyişməyəndir (nə tezliyi, nə sür’əti). Temperatur, material Aləmə aiddir, (dəydiyimiz, toxunduğumuz, hiss etdiyimiz, ölçmələr apardığımız, müqayisələr etdiyimiz), Mütləq olan İşıq Sahibi isə, Yaradıcı (obsalyut), İlahi Aləmlədir ki, O, dəyişilmir! Dəyişilmədiyindən də, (təməl), İtmir, İtirilmir! İşıq Ata, törəmələri, Zərrələrdir! 02.05.2015 Vahid Rzayev.

İstəklər…

İstəklər… Nə istədik, “O”- ndan istədik! Bəxş edən “O”- idi, “O”- ndan istədik Biz müvəqqəti, “O”- Əbədi!  Bəxş Edəndən, “O” – ndan, istədik! 01.05.2015 Vahid Rzayev.

“ Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir “

“ Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir “.    H.Cavid əfəndim dedi ki, “ Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir”. Ustad, o göz ki, ətrafını gözəllikdə görmürsə, o daha qara bir zülmətə bürəlidir. Tanrını gözəllikdə bildin ki, sevgidə birləşdin. Ərtoğrul, Müşkinaz, Turan H.Cavidlə bir məqbərə əhatəsində ( Naxçıvandan ) Əbədiyyətə çatdılar, qovuşdular. Budur Tanrı istəyi: Tanrıya çatar, qovuşar, qovuşdurar.    Görmədim, bilmədim elə bir […]

Onlar bizə nə ad veriblər ?

Onlar bizə nə ad veriblər?    Bütün heyvanat aləminə ad deyib, ad vermişik. Heyvanlara ad vermişik: it, pişik, şir, ilan, milçək, qarğa, çalağan, at və.s.    Görəsən ad verdiyimiz o heyvanlar biz insanları görəndə nə düşünür, bizi nə adla bilir? Yəqin fikirləşir ki, “yenə bu … gəlir”. O, heyvanlar aləmi biz insanlar aləminə baxanda, biz insanları nə “adda” bilirlər görəsən? […]

Vahid Rzayevdən qısa deyimlər

Axtarır, axtarır, axtarır insan… qayıdacağı Aləmə, nə aparacağını, axtarır insan? 29.04.2015   Çox düşündürücüdür, qanad qürrələnir yoxsa quş? Yəqin ki, qanad qürrələnir. Qanad uçmur, uçurdur. 29.04.2015   İnsan elə bilməsin ki, bu aləmə ölməyə gəlib. İnsan bilsin ki, bu aləmdən bir də, dirilməyə gəlib. Çünki, hər iki aləmdə, ölüm yox, dirilmək olur. 29.04.2015   İnsan – Nəyə gəldiyini bilmədi, Niyə […]

Yer üzü və insan faktoru

Yer üzü və insan faktoru. Min illərlə planetimiz dağıntılara, faciələrə, bir – birini əvəzləyən sağalmaz xəstəliklərə düçar olub. Bu hallar hələ də davam etmədədir! I.Etinasızlıqlarımız. Bu hallar arasında səbəbləri araşdırmaq istədim. Tarixlər, elmlər, müharibələr, inanclar da bəşəriyyəti birliyə gətirə bilmədi.    Səbəblər nə idi?    İnsanların bir – birinə qarşı etinasızlıqları, təşəkkürsüzlüyü, yer üzünə hakimi – mütləqlik iddiaları! Ətrafa, varlıqlara […]

Meyxanə, meynə, dil.

    Azərbaycan xalqının əsrlərdən əsrlərə keçərək bizə qədər gəlib çatan yaddaş tarixinə daxil olan gerçəkliklərdən biri də onun qəzəl aləmidir. Bu aləmdə meyxanə janrı da olub, var və olacaqdır.    Meyxanəni səsləndirməyə, fəlsəfi fikri çatdırmağa istedad lazımdır. Meyxanə janrının heç də şərabla, meylə bağlılığı yoxdur. Bir çox hallarda meyxanə haqqında çox bayağı, qondarma fikirlər səsləndirilib və həqiqətin nəyə bağlı […]

Bir neçə söz, bir neçə fikir

 ·   Ağrısızlıq əhatəsində, ağrılı insan.  ·   İnsan dörd məfhum qarşısında acizdir: aclığın, susuzluğun, yuxusuzluğun, bir də ölümün. ·   İnsanda dörd yaddaş aləmi var: göz, bədən, dad, bir də baş (kəllə). Dörd ağrısız (ağrı verməyən) varlıq əhatəsində olan insan: süd (ana), su, hava, bitki aləmi (qida) – bu dörd məfhum canlı varlığa, cismani agrı verməyənlərdir (ağrısızdırlar). ·  Heyvanat aləmi üçün də ağrı […]

1 2 3 4 5