Böyük həqiqətin axır zamanı

Zaman ƏN BÖYÜK YARADICININ ƏN QÜDRƏTLİ QÜVVƏSİNDƏDİR Kİ, onu geri döndərmək də mümkünsüzdür. Zamanı geri döndərmək mümkün olsa idi əgər zamanından əvvəl zamanın ahəngi pozulardı. Bu zamanın hər yaddaşın əvvəli, onun zikri isə yaddaşın xatırlatdığıdır. Zamanı saxlamaq ən böyük mümkünsüzlükdür ki, onu öz ahəngində saxlayan YARADICININ İŞIQ QÜVVƏSİDİR. ONUN Mümkün etdiyini ONDAN BAŞQA heç kəs mümkün edə bilmədiyi üçün zamanı […]

Atəşgahlarımız.

Bütöv dünya boyu sonsuz aləm zərrimiz vardır! Bu yer kürəsində Ali İşığın əvvəli və əvvəlkiləriyik bizlər! Azərlərin çox qədim irqi və irsi adət anənəsi bu günkü kürə boyu bütün bu mədəniyyətlərə yayılmışdır. Azər adının üzərindəki o mə’na şübhəsidir ki, işığın açılımıdır! Çünki, işığın varlığı zərrələr toplumu ilə yaradılışın cəm kainatların dövranı ilə dövranıdır! Bizlər işığıq ki, o Ali İşığın zərriyik […]

Aid edərik.

Bu insanlar gözü ilə gördüklərini və görmədiklərini belə biri birinə aid edər. Hər məsəl ilə başlandığı mövzunun axırı işarəli misala çevrilər. Bu çox düşündürücüdür ki, insan özünü belə başqa insanlara aid edər. Yəni insanın ən zəif əqidə şüuru bundan ibarətdir ki, özünü bu bəşərə aid edər. İnsan günəşin işığını görər, lakin ona verilən o günəşin işığını ay ilə əvəz edər. […]

2012…

Qışqır -qışqır fəryadın ucalsın göylərə, Göylərdəki buludlar, Ağlar əslində bizlərə, Səsin çatsın, Qiyaməti gözlər cahilə, Qiyamət yerdədir, Bax bir kör gözlərə, Partlayır Vulkan, Od salır Aləmə, Bax Selə, Dirini-Cəsədi yuyan dəhşətə, Qasırğa, Uçurur göydəki olan əl sənətləri, Qışqır! Yetər qışqır səsin yayılsın! Bu aləmə. Günümüzə bax, İnsanlar durub insan qəsdinə, Qışqır! Bağır! Bu aləmə! Bağlan ruhun ilə o uca göylərə, […]

Dairə konseptual işarə kimi

Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, onun mədəniyyətində rəqslər olmasın. Rəqslər hər xalqda istər məzmun, istər xoreoqrafiya, istərdə də tarixi baxımdan həm ortaq, həm də fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. Solo rəqslər, təkcə kişilər və qadınlar tərəfindən ifa edilən rəqslər, eləcə də kütləvi rəqslər fərqli qütblərdə yaşayan müxtəlif xalqların rəqs incəsənətində mövcuddur. Həmin rəqsləri hər xalq özünün temperamentinə, adət-ənənəsinə uyğun tərzdə ifa […]

“Enqa qushu” kitabi haqda

Eluca Atalının “Ənqa quşu” kitabı uşaq romanımdır. Müəllif cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələri təbiətə gətirmiş, yerdə olan hadisələri göyə qaldırmışdır. Əsərin qəhrəmanı iki qramlıq kolibri quşu Günəşə aşiq olur, amma anası Günəşə çatmaq üçün bir quş ömrünün yetərsiz olduğunu ona anladır. O zaman balaca quş əbədiyyətə qovuşmaq yolunu axtarır, tapır. Əsərdə kolibridən savayı, çoxlu sayda quş obrazı, morfologiyası, həyat tərzi […]

Alim ömrünün işığı

Nədənsə onu görkəmcə Kəlbəcərin əzəmətli dağlarına bənzədirəm. Əslində heç bilmirdim kəlbəcərli olmağını, orada doğulmağını. Yaxın vaxtlarda  bunu öyrənəndə bir daha yəqin etdim ki, insan elə doğulduğu yurdun özünə bənzəyərmiş. Yurd havasının, suyunun saflığı mənəviyyatına hopub. Təbiətindəki məğrurluğu, vətən, el-oba sevgisini də o yerlərdən əxz edib sənətşünas Nizami Alıyev. Ömrünün 40 ilə yaxın bir dövrünü Naxçıvanda yaşayan alim Naxçıvan təbiətini qarış-qarış […]

MATƏM

MATƏM Bu gün 20 yanvardır, — bu gün matəmimizdir. Yer üzünün matəmidir. Bəşərin matəmidir. Bu gün 20-dir, matəmimizdir. Bakıya baxdım, səmaya baxdım, Səmanı hüzndə, sanki, ağlamaqda gördüm. Səmanı dərddə gördüm, Bu insanları kütləvi matəm günümüzdə gördüm. Yaradana baxdım, Yaradandan baxdım, öz ərazimizə baxdım, öz matəmimizə baxdım, özümümüzə baxdım, — təəssüf etdim; özümüzü təsdiq etməyib, başqalığı təsdiq etmədə gördüm. Özümüz var […]

Dr. Asif Kəngərli

Salam, dostlar! Bu günlərdə dünya nəhəngi Beynəlxalq Yazıçılar İttifaqı (Интернациональный Союз писателей) yaradıcılığıma yüksək qiymət verərək “ Беда» kitabıma öz ali mükafatını – Müqəddəs Anna ordenini verməklə məni və Azərbaycanımı şərəfləndirdi. Bu orden dövlət və millət uğrunda şücaət göstərən şəxslərə verilir; onu süngü ilə almaq olar, amma qələmlə – çetin… Təkcə maraqlı əsər yazmaq bəs eləmir , gərək burada dövlətin […]

Şahtaxtı toponimi haqqında el rəvayətləri və həqiqətlər

Şahtaxtı yaşayış yeri vaxtilə bir ucu Araz çayına gəlib çatan və Qarahasar deyilən böyük qala divarları ilə əhatə olunmuşdur. Rəvayətə görə Qarahasar Nuhun tufanından sonra, eradan əvvəl IX minillikdə mövcud olmuşdur. Qarahasar, yəni indiki Şahtaxtı kəndi Nuhun tufanın­dan sonra burada əmələ gələn yaşayış yeridir. Vaxtilə ərazinin qərb hissəsindən axan Asnı çayı Araz çayına qovuşurmuş. Bu çayın vadisinin mənbəyi yuxarıda Qalınqaya […]

1 3 4 5 6 7 30