Şərqin elm və mədəniyyət beşiyi – Naxçıvan Muxtar Respublikası – 100

Qədim Şərqi elm və mədəniyyət beşiyi adlandıranlar yanılmırlar. Görkəmli şərqşünas alim R.Vinter yazır ki, “Şərq, yəni bütün Ön Asiya, uzun müddət orijinal sayılmış, Avropa isə onun üzünü köçürmüş şagirddir… Demək olar ki, Avropa mədəniyyətinin hər bir yüksələn pilləsi Şərqdəki böyük ixtiranın izidir”. Bu mənada Naxçıvan istər təbiətinə, istər coğrafi mövqeyinə, istər relyefinə, istərsə də sosial göstəricilərinə görə daim diqqət mərkəzində […]

Elşad Əmənov – Adət və əxlaq

Müstəqillik dövrü üçün xarakterik olan bəzi ifadələr var ki, onlardan daha çox istifadə edirik. Həmin ifadələrdən əvvəl “milli” sözü işlətməklə nəzər-diqqətimizli həmin sözün məna çalarına yönəldirik. Məsələn:-milli adət, milli əxlaq, milli dəyər, milli mənəviyyat, milli keyfiyyət, milli metalitet və s. Bu ifadələri işlədən zaman istər-istəməz özümüzdə ancaq özümüzə məxsus olan ruhi, əqli, fəsəfi düşüncə keyfiyyət göstəriciləri ilə fəxr edirik.   […]

“Qərbi Azərbaycana qayıdış” I konfransına

Müstəqillik illərində Azərbaycanda aparılan elmi tədqiqatların (bir hissəsinin) “Qərbi Azərbaycana qayıdış”ımızda rolu və qarşıda duran vəzifələr. (Əsasən razimizdəki qayaüstü rəsmlər baxımından)     “Müstəqilliyi möhkəmləndirmək üçün xalqımızın, millətimizin qədim tarixini, keçdiyi yolu elmi surətdə tədqiq edib, əsərlər, illüstrativ materiallar, kinolentlər yaratmaq, bunu həm öz xalqımıza, həm də bütün dünya xalqlarına göstərmək lazımdır… Azərbaycan haqqında fikirlərimi sizə çatdıraraq demək istəyirəm ki, bu […]

“Qərbi Azərbaycana qayıdış”

Müstəqillik illərində Azərbaycanda aparılan elmi tədqiqatların (bir hissəsinin) “Qərbi Azərbaycana qayıdış”ımızda rolu və qarşıda duran vəzifələr. aliyev_gashim@mail.ru   Moskvadakı Azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətinin regional ictimai təşkilatı aqra_tehsil@mail.ru “AqRA Elmin İnkişafına Dəstək ictimai birliyi –1025 Xocalı prospekti 24a, Bakı. Xülasə.     Məqalədə Müstəqilliyimiz illərində Azərbaycandakı qayaüstü yazı abidələrimizlə bağlı aparılan elmi tədqiqatların bir hissəsinin “Qərbi Azərbaycana qayıdış”ımızda rolu və qarşıda duran vəzifələrin […]

Turizm maarifində “İpək yolu”

   Tarix  boyu dünyanın hər yerində truizmin inkişafına  həmişə  böyük diqqət  və maraq  göstərilmişdir. Çünki  turizm ölkənin ilk növbədə iqtisadi büdcəsini artırır, ölkəsinin hörmət  və nüfuzunu dünyada tanıdır, başqa ölkələrə öz ölkəsinin üstünlükləri, tarixi yerləri, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, folkloru,  adət və ənənələri, flora və faunası, sosial inkişafı  haqqında məlumat  verir. Turizm insanların sosial-mədəni fəaliyyətinin əsas sahələrindən biri kimi dövlət tərəfindən yüksək […]

Heydər Əliyevin müəllimi

1996-cı il oktyabrın 26-da Naxçıvan şəhərində görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin məqbərəsinin təntənəli açılış mərasimi keçirilirdi. Əlində əsa olan yaşlı bir kişi böyük izdihamı yararaq məqbərənin lap qarşısına yaxınlaşdı. Məqbərənin önündə ölkə Prezidenti Heydər Əliyev çıxış edirdi. Anidən onu qürurlu baxışlarla seyr edən yaşlı kişini görən Heydər Əliyev dərhal sözünə ara verib pillələri endi, onunla səmimi görüşərək hal-əhval […]

VƏTƏNİM AZƏRBAYCAN

Orta əsrlərin tanınmış musiqişünası Fətullah Şirvani. Orta əsrlərdə Azərbaycanın ensiklopedik bilik sahibi elm adamlarından biri də musiqişünas alim Fətullah Şirvani olub. O, musiqi ilə bərabər riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, coğrafiya, biologiya və ədəbiyyat sahəsində də böyük uğur qazanıb. Musiqi də daxil olmaqla bir sıra elm sahələrinə dair risalə və şərhləri ilə tanınıb. Fətullah Şirvani 1417-ci ildə Şamaxı şəhərində dünyaya göz açıb. […]

Səxavət Aslan yazır: “Laylam, ağım – muğamatım, Tanrı payım – baratım” –muğamsayağı esse

Dünyamızın nizamıdır Muğam! Yaranmışların Yaradan qarşısında ilahi heyrətidir Muğam. Ruhumuzun qidası, qəlbimizin cilası, içimizin ətridir Muğam. Dəyişən dünyamızın dəyişməz əxlaqı, xoş niyyət sorağındakı əməlidir Muğam. Rəhmsizləri rəhmə, amansızları amana gətirən şəfqət selidir Muğam. Qaranlıq çöhrələri işıqlandıran, ümidsizləri ümidləndirən İşıq payıdır Muğam. Əqidə, eşq, düşüncə, məslək təşnələrinin şəhidlik şərbətidir Muğam. Dərdsizliyin qəmi, dərdliliyin qəm işığıdır Muğam. İbadət etdiyinə itaət zövqünü yaşamaqdır Muğam. […]

Fonemlərin musiqi dünyası

Dünyada müasir sivilizasiyanın başlanğıc nöqtə­si hesab edilən, Nuh peyğəmbərin məskunlaşdığı bir ərazi kimi tanınan qədim Naxçıvan, əsrlər boyu Azərbaycana, dünyaya yüzlərlə məşhur mütəfəkkir alim, me`mar, elm və mədəniyyət xadimləri, aşıq ustadları, xanəndələr, yazıçı və şairlər, görkəmli siyasət və dövlət xadimləri bəxş etmişdir. Bu proses günümüzdə də davam etməkdədir… Mövzuya keçməzdən əvvəl məni “Söz”-lərin sehrli aləminə qərq edən insana, professor Buludxan […]

Elbrus Abbasqulu oğlu Mehdiyev

1956-cı ilin isti yay günlərindən biri idi. Həmin günü о zamanlar Naxçıvan MSSR Vilayət Komsomol Komitəsi təbliğat və təşviqat şö`bəsinin müdiri işləmiş Ənvər Məmmədov belə xatırlayır:    – Mən Puşkin küçəsi ilə tələsik Pioner və Məktəb lilər evinə gedirdim. Birdən qulağıma mahnı səsi gəldi.   Oxuyanın səsi məni çox heyrətləndirdi. Həddindən artıq gözəl, aydın  və cəzbedici səs idi. Bir anlığa tələsdiyimi […]

1 2