Naxçıvanda “Xıdır Nəbi” bayramı və Xızır Peyğəmbərlə bağlı inamlar haqqında bir neçə söz

Naxçıvanın bir sıra kəndlərində və Naxçıvan şəhərində fеvral ayında, yəni “qışın оğlan çağında”, “kiçik çillə tüğyan еdən vaxt” xalq arasında “Xıdır Nəbi” adı ilə bilinən mərasim qеyd еdilir. Tоplanmış еtnоqrafik matеriallara əsaslanaraq dеmək оlar ki, bayram Xızır Pеyğəmbərin şərəfinə kеçirilir. Xızır Pеyğəmbər ən çоx çətinlik anında insanlara yardıma gəlir. Qədim Azərbaycan və Anadоlu türklərinin inamına görə, qışın çətin dövründə, hazırlanmış […]

Xalq rəqsləri tariximizi, milli xüsusiyyətlərimizi özündə əks etdirir

Rəqslər bilavasitə xalq musiqisi zəminində yaranıb və inkişaf edib. Əsrlərin sınağından keçmiş Azərbaycan xalq rəqsləri daim inkişafda olub, öz məna və vüsətini, forma və məzmununu dəyişib, təravətlənib. Ölkəmizin elə bir bölgəsi tapılmaz ki, orada xalq rəqslərimiz sevilməsin, onlardan istifadə olunmasın. Xalq şənliklərini, toy mərasimlərini, bayramları rəqssiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Rəqslərimiz ürkək baxış- larla, odlu qəlblərlə, çevik gəzişmə- lərlə, zərif […]

AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib

Mayın 4-də AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclası Elmi Şuranın sədri, AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar Kazımoğlu – İmanov açaraq gündəlikdəki məsələlər haqqında məlumat verib.     Gündəlikdə duran ilk məsələ – Folklor İnstitutunun 2015-ci il üzrə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertanturasına qəbul edilmiş dissertantlarının fərdi iş planları b arədə İnsitututun elmi katibi, fil.ü.f.d. Elçin Abbasov məlumat verib. Elmi Şura […]

İmdad Tağıyev “Qarayazınamə”

Görkəmli ziyalı, “Təhsil” cəmiyyətinin yaradıcılarından biri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent İmdad Hüseyn oğlu Tağıyevin (1938-1997) doğulub boya-başa çatdığı qədim Azərbaycan diyarı Borçalı barədə yazdığı “Qarayazınamə” poeması müəllifin sağlığında “Təhsil” cəmiyyətinin nəşriyyatında “Təhsil” qəzetinin baş redaktoru Müşviq Çobanlının (Borçalı) yaxından köməyi ilə, o dövrün imkanları daxilində, cəmi 70 nüsxədə kitabça şəklində nəşr olunmuşdur.   Son aylarda “Təhsil” cəmiyyətinin sədri dosent Nuqay […]

Naxçıvanda toy mərasimi

Çimnaz Əzizqızının Nənəmdən – Nəvəmə kitabından. Vəd etdiyimiz kimi Çimnaz Əzizqızının “Nənəmdən Nəvəmə” kitabından hissələri dərc etməyə başlayırıq.    Hazırda sizə təqdim olunan “Naxçıvanda toy mərasimi” məqaləsi “Nənəmdən Nəvəmə” kitabının 13 – 32 səhifələrində dərc olunmuşdur.    Mövzunu davam etdirməyə çalışacağıq: –  Maraqlananlar aşağıda kitabın mündəricatı ilə tanış ola bilərlər –  Müəlliflə əlaqə yaratmaq istəyənlər də bizə müraciət edə bilərlər. […]

Qədim folklorumuz – milli dəyərlərimizdir

TƏRCÜMEYİ-HAL Abbasova Çimnaz Əziz qızı  1949-cu il sentyabrIn 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1957-1967-ci illərdə Naxçıvan şəhər 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış, 1968-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 1974-cü ildə həmin universitetin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə bitirmişdir. 1973-1978-ci illərdə Laçın rayonu Ağanus kənd orta məktəbində müəllimə, 1979-1985-ci illərdə Naxçıvan şəhər “Pioner və məktəblilər sarayı”nda […]

Naxçıvan bölgəsində duzla bağlı folklor nümunələri və onların şərhi

Qədim Naxçıvanın ən möcüzəli yerlərindən bir olan Duzdağın hər bir qarışında, dağında, daşında tarixin izləri vardır. Bu yer haqqında xeyli elmi və publisistik məqalələr yazılsa da, duzla bağlı Naxçıvan folklor nümunələrinin toplanması, araşdırılması həm folklorşünaslığımız üçün dəyərli mənbə olub, onu zənginləşdirər,  həm də  bu tarixi yerin öyrənilməsinə və ümumiyyətlə isə Naxçıvan diyarının daha geniş və ətraflı öyrənilməsinə bir kömək olar. […]

Duz barədə inanclar və deyimlər

Deyirlər:” Dünyanı gözəllik xilas edəcək”. Mən isə deyərdim dünyanı söz yaşadacaq. Elə söz ki, əsrlər-qərinələr keçsə də, o söz heç vaxt solmayaq, təravətini itirməyəcək. Tarixdə olan ən möhtəşəm qalalar, abidələr də zaman keçdikcə tədricən zədələnir, öz ilkin görkəmini dəyişir. Amma söz qalası heç vaxt dağılmır, uçulmur, zədələnmir. Tarixin səhifələri çevrildikcə, sözün nuru daha da artır, işığı daha da çoxalır. Ulu […]

Söz ucalığı

  …Tarix yalnız dərsliklərdə olanlar deyil, həm də söylənilənlər və    xatırlananlardır…   …Unutmayaq ki, ağız ədəbiyyatımız xalq taleyinin əks – sədasıdır,   peşəkar ədəbiyyatımızın ilkinliyi, köküdür!… … Əsrlərin sərt sınağından keçib gəlmiş ağız ədəbiyyatımız xalq taleyinin əks – sədasıdır, peşəkar ədəbiyyatımızın, ilkinliyi,köküdür. Bu qiymətli kökə hər qayıdış yenidən özünə qayıtmadır, xalqın öz gücünü, bədii duhasını yenidən kəşf etməsidir.  …Yaşı […]

Qədim yallımız barədə

Əziz  həmvətənlər!   Azərbaycan xalqının misilsiz  tarixi  yaddaş , folklar və etnoqrafiya nümunələrindən biri də yallılarımızdır. Biz “Aqra” EİDİB olaraq onların toplanması və xalqımıza çatdırılması ilə əlaqəli müəyyən işlər görməyi planlaşdırırıq…  Hazirda Sizə,  video görüntü formasında təqdim olunan 46 ədəd yallı nə yallılarımızın hamısını (tamını)  əhatə edir, nə də ifa baxımından ən yüksəkləri deyil. Sadəcə olaraq bu bir təşəbbüsdür…  Bu […]