“AqRA” Elmin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin (AqRA EİDİB) Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv idarəsində təşkil olunan 183 nömrəli fondu barədə qısa mə`lumat.

     “AqRA” Elmin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin (AqRA EİDİB) Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv idarəsində təşkil olunan 183 nömrəli fondu barədə qısa mə`lumat.     “AqRA” Elmin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi Azərbaycanın hərtərəfli, çoxşaxəli tarixinin, etnoqrafiyasının, mədəniyyətinin, elminin dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi, özümüzün bunları bilməsi və dünyaya çatdırılması məqsədi ilə tə`sis edilmiş və 28 sentyabr 2012-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmişdir. […]

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.(Təkmilləşdirilmiş)

Əvvəlki məqalələrdə mə`lumat verdiyimiz kimi biblioqrafiya siyahısı barədə mövzunu davam etdiririk.       28 sentyabr 2016-cı il tarixində  M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanası və onun 1973-cü ildən bəri – 44il müddətində əməkdaşı olanhazırda KitabxanaProseslərinin  Avtomatlaşdırılması  Şöbəsinin müdiri  Südabə  xanım Süleymanova barədə mə`lumat vermişdik.     Bu günlərdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanasından Südabə  xanım Süleymanovanın rəhbərliyi,Yeganə xanım Rüstəmovanın və Əzizə xanım Süleymanzadənin köməyi və dəstəyi iləyenidən […]

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.

1. Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev- Azərbaycan tarixinin  böyük himayədarı  / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.-  2004.- 30 noyabr, 1- 7 dekabr.- S.1,3.  2. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan tarixinə Heydər Əliyev qayğısı   / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2013.- 1 may. 3. Səfərli, Fəxrəddin. Heydər Əliyevin Naxçıvanda tarixçi kadrların hazırlanmasında rolu   / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2009.- 4 iyun. 4. “Naxçıvan tarixi” çox cilidliyinin […]

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı barədə

Hörmətli oxucular!     Bu günlərdə Sizə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanası və onun 1973-cü ildən bəri – 43 il müddətində əməkdaşı olan  Südabə  xanım Süleymanova barədə mə`lumat vermişdik:         İşlədiyi müddətdə oxucuların və  iş yoldaşlarının hörmət  və rəğbətini qazanmış Südabə xanım öz  biblioqraf  peşəsinin  vurğunu  və  oxucuların sevimlisidir. İşlədiyi  bu  uzun  müddətdə  oxucu  sorğularına  məsuliyyətlə yanaşmış,  demək  olar  ki, bütün  sualların  […]

Zəhmətsevər, işgüzar müəllimim Südabə xanım Süleymanova barədə

Süleymanova  Südabə  Həsən  qızı  10 oktyabr  1950-ci  ildə  Naxçıvan şəhərində  ziyalı  ailəsində  anadan  olmuşdur.  O, 1956-cı  ildə Naxçıvan  şəhərindəki  C.Məmmədquluzadə  adına  2 № li orta  məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1966-cı  ildə isə həmin   məktəbi  müvəffəq qiymətlərlə  bitirmişdir. 1967-ci  ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” fakül-təsinə qəbul olmuş, 1971-ci  ildə  bitirmişdir. 1971-ci ildə sentуabrın 1-dən “Xalq Yaradıcılığı Evi”ndə metodist, […]

BİBLİOQRAFİYA SİYAHISI

    Azərbaycanın tarixini müəyyən dövrlərini əhatə edən, əlavə olaraq daha da dolğunlaşmaya açıq olan BİBLİOQRAFİYA SİYAHISI 1. Abdullayev Ə. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti tarixindən. B. Elm, 1995, 165 s. 2. Abışov V. Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər). B.: «Nurlan», 2005, 176 s. 3. Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin qara səhifələri, Deportasiya, Soyqırımı, Qaçqınlıq. B. Qartal, 1998, 279 s. 4. Azərbaycan […]