Dünya Saatları Sabitdir!

Dünya saatları sabitdir, bütöv Yer kürəsi boyu ərazilər İşığa bölünmüş, İşıq istiqamətində sabitdir. Yer Günəşin və Ayın peyki ilə hesablanaraq ərazilər boyu saatlara bölünə bilər. Lakin və yaxud gözü İşıqdan baxanın birbaşa Günəş ikən Günəşdəki hər bir İşığın An partlayışı sabitdir. Günəş sabit İşığın əfəndisidir, onun daxili kürə boyu İşıq hesabatında zaman mövcud olmadığı üçün Günəş hər bir An etibarı […]

Məhəmməd Fuzuli düşündürən fikirlər, kövrək fikirlər carçısıdır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 25 yanvar 2024-cü ildə hərtərəfli biliyə malik, insana ilahi məhəbbət aşılayan, oxucusunu ülvi ideyalarla yaşamağa çağıran və pedaqoji fikrin inkişafında müstəsna yer tutan Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 530 illiyi ilə bağlı Sərəncam imzalamışdır. Giriş. Şərq mədəniyyətini qiymətli inci əsərləri ilə zənginləşdirən ustadlardan biri də Məhəmməd Füzulidir. Hərtərəfli biliyə malik, insana ilahi məhəbbət aşılayan, oxucusunu […]

Maral və donuz (təmsil)

Acgöz Donuz meşədə Hər nə gəldi yeyirdi Haram şeylər xoşlayır Belə yaxşı, deyirdi. Hələ bir gün hədd aşıb Rişxənd etdi Marala Dedi: Sənə baxdıqca Düşürəm haldan-hala. Niyə otu, yarpağı Bircə-bircə seçirsən? Hətta təmiz suyu da, Püləyərək içirsən. Həm də elə qürurlu Şux dayanıb baxırsan Gözlərinlə qəlbləri Yandırırsan, yaxırsan. Bir de görüm, ey Maral! Nədir bunun səbəbi? Səni görən Bülbülün Cuşa […]

Amma Əmma Və Yaxud Lakin..

İşıq yaranışın özüdür, hər nə varsa yaranış boyu İşıqdandır, İşıqladır İşıqdan yaranış, İşıqdandır. İşıq Müqəddəs, İşıq Ali, İşıq yüksəliş, İşıq İlahiyyatın çox səlis ifadə dili, o dildəki kainat əlifbası boyu cəm kainatlarda İşıqdandır səsləniş! İşıq ayandır, İşıq aqibətdir, aqibət isə axirətdir axirət isə axır əhddir, çox səlisdir İlahi deyimlər, çox səlisdir, cəm Ağ geyimlilərə kainatların dilində deyilməkdədir, Ağ geyimli kainat […]

Elm Xilas Edəcəkdir!

Xilas edəcək, Elm xilas edəcək, hər bir göylərdən Endirdiyim Elçilərim ilə İlahiyyat elmi göndəriləcək, Deyimlərim davam edəcək. Alçaq könüldə kamilin nə işi vardır? Alçaq bəşərdən uca boylu Elçilərim səslənəcək, Elm deyiləcək, yeni Deyimlərim davam edəcək! Enəcək, enəcək ki, adım üzərindəki dağımdan enəcək ki, Tanrı dağından, Ağrı dağından Nuh endiriləcək, O göndəriləcək. Hər bir deyimlərimi işığımın şügaətində, o ahəngdə, deyimlərim Ağ […]

Düşün, Əfəndim!

Düşündükcə düşüncələri qəti görmüş olursan ki, fikirlərdir əslən sonsuz olan, düşüncənin qətiyyəti deyil. Düşündükcə görürsən ki, qətiyyən insan oğlu sonsuz fikirlər arasından göy üzü uca səmalarda sayrışan o ulduzlar kimi İşıq sürrətinə əbədiyyən qalxa bilmir. Bəli, düşüncədir insanı dərkiyyata çatdıran, bəli o uca səmavi göylərdəndir bizlərə sayrışan İşığın qətiyyət dərrakəsi ki, sağlam düşüncələr sadəcə və sadəcə İşıq sürrətində yer almışdır. […]

Səfirlərin Səfillər Diyarı Peyğəmbərlərin Paklılığı!

İşıq Müqəddəsdir, İşıq Yaranışdır, İşığın əvvəli yaddaşı İlkdir, Əzəldir, Əbədidir, Əbədiyyətdir ki, Oradan, o Ra-dan-İşıqdan Göndərilənlər İşıqdır, Əvvəldir, İşıqdan göndərilişdir ki, onlar Peyğəmbərlərdir, yəni ki, ümumən Paklılardır. Ümumən, əslən, bir qəribə hal baş verir: cəm yeddi qatlı kainatların ümumi yaşam kürrələrini ayırsaq və fərqli bəşəri toplumlara, yəni varlıq yaranışlarına baxsaq, görürük ki, onların hər biri bir Peyğəmbər gözləyir, yəni Paklı […]

Bu gün Azərbaycan İncəsənət xadimi, tanınmış şair Adil Qasımlının  doğum günüdür.

Bu gün Azərbaycan İncəsənət xadimi, tanınmış şair Adil Qasımlının  doğum günüdür. Bu münasibətlə “Ovqat.com” 86 yaşını bu gün tamam edən şairi  təbrik edir, haqqında yazılmış məqaləni və şairin yeni şeirlərini öz oxucularına təqdim edir.                     Hər bir yaradıcı şəxsin öz ədəbi taleyi olur. Bəzi məqamlarda bənzərlik olsa da, ümumən hər bir […]

Şərqin elm və mədəniyyət beşiyi – Naxçıvan Muxtar Respublikası – 100

Qədim Şərqi elm və mədəniyyət beşiyi adlandıranlar yanılmırlar. Görkəmli şərqşünas alim R.Vinter yazır ki, “Şərq, yəni bütün Ön Asiya, uzun müddət orijinal sayılmış, Avropa isə onun üzünü köçürmüş şagirddir… Demək olar ki, Avropa mədəniyyətinin hər bir yüksələn pilləsi Şərqdəki böyük ixtiranın izidir”. Bu mənada Naxçıvan istər təbiətinə, istər coğrafi mövqeyinə, istər relyefinə, istərsə də sosial göstəricilərinə görə daim diqqət mərkəzində […]

Camal Mustafayev Fəlsəfi-tarixi araşdırmalar

Hörmətli oxuculara təqdim edilən bu kitab professor Camal Mustafayevin son illərdə tamamladığı araşdırmaları ehtiva edir. Bu əsərlərdən “Fəzlullah Nəiminin izilə”, “Nəsiminin açılmamış sirləri” “Xəzər-xəbər” jurnalında nəşr edilib, maraqla qarşılanıb. Müəllif orta əsrlərin nadir türk qaynaqları əsasında Nəiminin, Nəsiminin fəaliyyəti, taleyi haqqında tarixi həqiqətləri ilk dəfə üzəçıxarıb. Bundan başqa, Nəsiminin şeirlərində sirli nöqtələri daşıdığı mənalara müvafiq olaraq sistemli açıb. Kitabda təqdim […]

1 2 3 23