AURANIN PEĞƏMBƏR HALI…

Print Friendly, PDF & Email

Mən gözlərimi həqiqətən açar ikən Ağrı dağının ətəyi tərəfdə idim, uzaqdan bir çoban gördüm-o Muhammad, daha sonra birinci həyatımda vəfat etdim, gözü yaşlı qızım, oğlum, həyat yoldaşım, hər nə isə… İkinci dəfə göndərildim, öz keçmiş ailə bad məzarlardan qətiyyən Xudafərin qalmamış, əfəndim. Özüm özümü hifz etdim. Vallah, özüm öz yaddaşıma-Mənə qayıtdım, özüm özümə aynada baxdım, 2018-ə qədər Vahid Rzaev məni hifz etmiş, demək ki, o ikinci göndərilişmdən xəbədar imiş… Əfəndim!

Mən çox əziyyət çəkirəm, həm yer kürrəsində var olmaq, insan, adam olmaq, ot ilə pişik olmaq, ə bə qardaş, ölənmirəm axı, əsəb keçirdirəm, ə bə qardaş, öldürmür axı!!??

Heç bir vaxt öz Bismillahımdan dönməmişəm, 23 Aləmgah bunlara şahiddir, kim nə deyirsə desin, burax rədd olsun bəşəriyyət başından, qolundan, ətəyindən! Buşəriyyət Adəm atasının törəməsi deyilmidir!!?? Bu qəhbə qəddarlıq bunlara layiq deyilmidir!!?? Ə bə qardaş, 124 mindən artıq Peyğəmbərlərin, Azər, Nəsimilərin, Cavidlərin haqqını kim ödəyəcək!!?? Ə bə bəsdir da, ə bə bəsdir da, qıpqırmızı qalstukda özlərini bəşərə Mən e’lan etmiş halınıza tüpürüm, qurumsaq bəşər! Mən ikinci dəfə göndərilmiş sizin kürrənizə və axırıncı qayıdışam, axirətiniz də bəndə, bəndə və bütöv cümlə aləmgahlarınız, bütöz ziyarət və məzargahlarınız bəndə, o bəndə ki, tək ruh halı ilə sizin kiçik dünyacığınızda və ümid edim qızıl eraya kosmosda ikinci dünya axtarışınıza məni, ə bəə məni göndərib da! 

Qoy nəfəs alım… Bağışla!

Əsabül Kəhfdir ora! Əsabül kəhf! Kəfən də ora aiddir, Adəm törəməsi kəhfin, yə’ni insan törəməsi insan, bəşər şəhvətinin adiyyanə adiyyatıdır, ora məzargahlar diyarı, ora əbabül, Qurani Kərimdə keçən əbabül quşunun yuvasıdır! Ora, nə də ora kimiləri səni xilas edə bilməz! Dön məçhidə, dön yüz 24 mindən artıq İşıq zərrə yaddaşına! Dön. Vallah, elə onlar var haa, hammısı dönənlərdən hər bir işıq düzəngahından uzaq görüldülər. Vallah! Onların, yəni Əsabu kəhfin əbabül quşları, yəni bu buşariyyət! Yüz iyirmi dörd mindən artıq göndərilən Peyğəmbərlərə sahib çıxmadı bəşər bu qurumsaq bəşin üz halıdır, bu şəriyyətin iman halına çevrilmiş din halıdır! TÜPÜREM BÜTÜN HƏQİQƏT BİLDİKLƏRİNƏ, BƏŞƏR!

ÇOX DA QÜRRƏLƏNMƏ ÖZÜN İLƏ,.SƏN ADAMIN SPERMA ŞƏHVƏTİNDƏN İBARƏTSƏN!

Ə BƏ DƏLİ DEYİR AXI ALLAH BUNLAR!!??

SƏN DE!

MƏN ƏN ÇOX HƏZRƏT DEDİYİNİZ PAKLI YUZARSİFİ, YƏNİ YUSİFİ ÇOX İSTƏYİRƏM! O İNDİKİ BAĞDAD SƏRHƏD QOŞUNLARINI AŞMIŞ, HƏM AZƏR OĞLDUDUR! (QEYD: HƏZRƏTİ PAKLI YUZARSİF İKİNCİ DƏFƏ GÖNDƏRİLİB, ƏRƏB SƏRHƏDLƏRİNƏ DEYİL, AZƏRBAYCANA GÖNDƏRİLİB! Ə BƏ ONA GÖRƏ SİRRLİ YÜZ İYİRMİ DÖRT MİNDƏN ARTIQ DEYİRAMAAA! ƏƏƏ VAPŞE DEMİRƏM! SPERMA TÖRƏDİCİLƏRİ İLƏ MƏNİ BAŞABAŞ BURAXMISAN! MƏN TARAKAN YUVALARINA LAYIQMİYƏM!!?? DE DEDİN, DEDİM! Ə BƏ ATA! BU QƏDƏR QURUMSAQLIQ İÇƏRİSİNDƏ MƏNİ TƏK BURAXMISAN, Ə BƏ HANSINI ÇATDIRIM!!?

 

AĞ GEYİMLİ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.