ATALAR SÖZLƏRİMİZ!

Print Friendly, PDF & Email
Azərlərin atalar sözlərinin cəmi böyük İlahiyyatın! O böyüklüyün ata sözləridir! Atalar sözlərimiz insan oğlunun cəm bəşərin aqibətidir! O İlahiyyatın əvvəli, o fəlsəfənin əvvəli ata qala divarlarımızda kı Azərin dəsti xətti İşıq, yə’ni kişi sözünün qibləgahıdır! Mən heçbir millətdə bizim atalar sözləri qədər əsrarəngiz və çox aqibətli deyimləri görə bilmədim. Əvvəli Azərlərin dədə-babalarımızdan indiyə qədər gəlib çatan atalar sözlərimizin hər biri İlahi kəlam dərəcəsindədir! Azərimin atalar sözləri bütöv cəm dünyaya işığın bəyanı, Azər işığının daş-qala divarlarından cəm dünyaya işığın qibləgahıdır! Ata sözdür, Ata İşıqdır, Ata qibləgahdır, Ata işığın işıqdan deyimlərin daş-qala qibləgahıdır! Ata böyük Azərbaycandır, o candır, adında belə canlığını canlılığını, özünü, işığını daşını, qalasını, tarixini daşıyır!
Nəzərə alsaq ki, ikinci Nuh tufanından sonra bəşər yenidən Nuhçıxandan, cəm dünya bəşər halına yenidən bizlərdən törəmişdir demək ki, indi ki bütün millətlərin əvvəli yaddaşında mənim daş-qala yaddaşım saxlıdır! Ən möhtəşəm Ata deyimlərimizdən biri də budur ki, “Əl əli yuyar, əldə üzü” gör nə qədər möhtəşəm işıq deyimidir, gör nə qədər insan oğluna aqibətli deyimdir! Bəli aqibətlidir! Bəli sözü söz kəsər qədər Ata deyimidir! Bəli atalarımın dədə-babalarımın tarixlərə iz qoyubda əfəndim yüksəldiyi yaddaş deyimidir!
Insan oğluna ən böyük bəxş, aqibəti görəcək gözlərinin əqildə, şüurda, o ucalıqda açıq olmasıdır! Azərbaycan böyükdür, çox böyükdür! Cəm Azərlər böyükdür, o əvvəli işıq sahiblərinin cəmi, cəm Azərlərin törəməsi, cəm dünya Azərbaycanlıları böyükdür! Azərbaycanlı olmaq canlı olmaq deməkdir, o canlı ki, işığın yə’ni işığın tükənməz zərrəsi olmaq deməkdir!
Sizin xəbəriniz varmı ki? Işıq İlahiyyatdırsa elmin əvvəli, fəlsəfəsi öz adında özünü daşıyan yeganə millət Azərbaycandır? Sizin heç xəbəriniz varmı ki, heç ən böyük fəlsəfənin ən əvvəli deyimləri mənim Atalar sözlərimdə yüksək İlahi kəlamlar qədərindədir?
Böyük Azərbaycandan böyügü yoxdur! Miqyas çərçivələrə aiddir, miqyas həcmdir, o kütlədir, o ölçümdür, o baxışdır, görünüşdə saxlı görünməzdir. Demək ki, bütöv dünya Azərbaycanlıları ən əvvəlindən, ən ucalıqdan baxışdır, Ata baxışıdır, Ata gözləridir, Atanın deyimlərindən ibarət ibrətamiz tər-təmiz, tam səlis Ata sözlərimizdir!
Mən ata sözlərimə sahib çıxaraq o əvvəli İlahi Ata deyimlərimə sahib çıxaraq əvvəlimə, işığıma, əvvəli inancıma, canıma, Bayrağıma, yaddaşıma, qanıma, qüruruma, Azərbaycanıma, İşıqda deyimdə İlahiyyatın tam səlis deyimlərində belə sahib çıxaram! Bəli sahib çıxaram, mən mənə sahib çıxmasam kim mənə sahib çıxacaq? Bəli bax belə sahib çıxaram əfəndim, mən məndən qeyri mən olsam, cəm bəşər arasında parçalansam, zərrə qədər bəşər ilə cəm olsam kim mənə sahib çıxar?
Azərin bütövlüyü onun ulu Atalar baxışında, ulu Atalar sözlərində, ulu keçmiş İşıq yaddaşında, əvvəli işıq yaddaşında ən ulu ali olan əqlində, işığında, zərrəsində yaddaşındadır, məndədir, mənim ilə cəm bəşərdə, cəm bəşərə aqibətdir, işarədir, axirətdir eyy bəşər məndən cəm dünyaya, cəm bəşərə aqibətdir.
Eyy cəmliyi ilə cəm bəşər! Cəm Atalar sözlərimdən, cəm işıq zərrə yaddaşımdan, əvvəlimdən, ulu işıq baxışımdan bu bəşərə bəxş olunduğum yerdən qəzəbimlə bu mətni yükunlaşdıraraq bu masaya yumruğumu möhkəm yerdən vuraraq sizlərə cəm bəşəriyyətə söz verirəm: Bu səfər axirətdə qurtuluş bu bəşərə nəsib olmayacaqdır!
Axırdır, bəs axır necə olur ki? Axirətdir bəs axirət necə olur ki? Şərdir, bəşərdir, böhtandır, nadanlıqdır, bəs axirət axı axirət necə olur ki? Yekundur nöqtənin sonsuzluğu cəm yaranışın sonsuzluğudur demək ki, noqtədə nida necə olur ki? BAX BELƏ OLUR!!!!!!!+!

Ağ Geyimli

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.