Atəşgahlarımız.

Print Friendly, PDF & Email

Bütöv dünya boyu sonsuz aləm zərrimiz vardır! Bu yer kürəsində Ali İşığın əvvəli və əvvəlkiləriyik bizlər! Azərlərin çox qədim irqi və irsi adət anənəsi bu günkü kürə boyu bütün bu mədəniyyətlərə yayılmışdır. Azər adının üzərindəki o mə’na şübhəsidir ki, işığın açılımıdır! Çünki, işığın varlığı zərrələr toplumu ilə yaradılışın cəm kainatların dövranı ilə dövranıdır! Bizlər işığıq ki, o Ali İşığın zərriyik bizlər! Bütöv cəm zərrələr toplumu olan cəm olan kainatların dövranı ilə zərrələr toplumunu düşündünüzmü heç!!??

Haralarda qaldı bizlərin o işıq inanclı inanc atəşgahlarımız!!?? Haralarda qaldı bizlərin Azər olan işığının ali inanc qüdrəti!!?? Böyük partlayış işıqdandırsa bizlərin hər biri o cəm kainatların bu yer kimi kürəsində olan tək daşıyıcı yer zərrələriyik! Azərin ilki və əvvəli işıq inancına dayanan o elmə malikdir! Azərlərik! İkinci Nuh tufanından sonrakı ən qədim irqi irsdir ki, bunu zikr ilə hifs etmək gərək! Bu yer kürəsinə aid o zər daşıyıcıları nəinki qədim tarixi ilə bu yerdə işığa səs salmışdır! Azər zərrin özüdür işığın işığı vardır ki, onun cəm kainatlara parçalanmış halı zərdir və zərrələrdir! Bu zər və bu zərrin qüdrəti və elmi ilə bizim başqa kimlərin, başqa elminə ki, ehtiyyacımız vardır!!?? Çünki, dərk etmək lazımdırki başqaların hər biri onsuzda bizdəndir! Onların başqaların əvvəli inancı ilə ondan əvvəl irqi biz olduq! Nədənsə!!??

İşığın zərrə daşıyıcıları bizlər indi bir başqa olduq! O işığın, o zərrə daşıyıcıları kimi işıq elminə sahib elm bizik! İşıq bizik – inanc bizik -zərrə bizik! Niyə sönsün axı bizim atəşgahlarımız!??

İşıq saçırıq!

Axırıncı Qayıdış

 

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.