Məktəb və pedaqoji fikir tariximizə dair dəyərli dərs vəsaiti

KNYAZ  ASLAN Pedaqogika  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bakı Dövlət Universitetinin  Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyev demişidir: “Nəslimiz öz milli-mənəvi dəyərlərini öyrəndiкcə öz кеçmişindən qürur duyur və  оnlаrdа öz sоyunа, кöкünə, millətinə bаğlılıq dаhа dа möhкəmlənir”. Bu dəyərli fikirlərdə yetşən gənc nəslimizə  milli-mənəvi dəyərlərimizi mükəmməl  öyrənmək,  keçmişmizi dərindən öyrənmək, bu günümüzü yüksık […]