Vahid Rzayevin “Vücudlar sirli, örtülüdür” məqaləsinə rəy

Vahid Rzayevin “Vücudlar sirli, örtülüdür” başlığı altında məqaləsini oxudum.Çox maraqlı, bəzi məqamları örtülü, gizli, həyatı məsələlərə toxunulmuşdur. Belə ki, iki hüceyrənin birləşməsindən Allahın ən böyük mö`cüzəsi olan insan yaranır.Əgər yaranmış mö`cüzənin (insanın) ayrı-ayrı orqanlarını təhlil etsək, görərik ki, bu böyük mö`cüzələr aləmidir.Yaranmış orqanları ayrı-ayrılıqda təhlil etsək görürük ki, kəllə-beyin toxuması, tənəffüs sistemi, ürək-qan damar sistemi,mə`də-bağırsaq sistemi, sidik-cinsiyyət sistemi və s. […]

Naxçıvan MR-sı ərazisində yetişən kəklikotunun müalicəvi əhəmiyyəti

7 oktyabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. AMEA Folklor İnstitutunun “Qazax-Borçalı folkloru” bölməsinin bölmə rəhbəri, bio.ü.f.doktoru (Dosent).        Thymes grow in importance in the treatment of Nakhchivan Autonomous Republic  SUMMARY The article is about the importance of medicinal plants that grow in the Nakhchivan Autonomous Republic. Special attention is given to kəklikotuna. Medicinal plants, beneficial properties […]

1 2