Naxçıvan MR-sı ərazisində yetişən kəklikotunun müalicəvi əhəmiyyəti

7 oktyabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. AMEA Folklor İnstitutunun “Qazax-Borçalı folkloru” bölməsinin bölmə rəhbəri, bio.ü.f.doktoru (Dosent).        Thymes grow in importance in the treatment of Nakhchivan Autonomous Republic  SUMMARY The article is about the importance of medicinal plants that grow in the Nakhchivan Autonomous Republic. Special attention is given to kəklikotuna. Medicinal plants, beneficial properties […]

1 2