Hüseyn Cavid həyatı

1882-ci ildə oktyabr ayının 24-də Naxçıvanda Molla Abdullanın ailəsində anadan olmuşdur.  Bu ailə ruhani ailəsi kimi tanınırdı.  O, ilk təhsilini mollaxanada almış, sonra isə təhsilini öz dövrünün görkəmli maarifpərvər ziyalısı olan Məhəmməd Tağı Sidqinin yeni tipli məktəbində “Məktəbi tərbiyə” də davam etdirmişdir. İlk şeirlərini “Gülçin”,  “Calik” təxəllüsləri ilə yazmışdır. 1898-1903- cü illərdə Təbrizdəki “Talibiyyə” mədrəsəsində oxumuşdur. 1903-cü ildən tanınmış ictimai-siyasi […]

Əhəd Firudin oğlu Hüseynov

5 oktyabr 1943-cü  ildə  Bakı şəhərində,  fəhlə ailəsində anadan olub. 1961-ci ildə 199 saylı şəhər orta məktəbini bitirib. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində fəhlə kimi başlayıb.1962-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun avtomatika və telemexanika fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil alıb. Həmin institutu bitirdikdən sonra ikinci ali təhsilə yiyələnib. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun xalq təsərrüfatının planlaşdırılması fakültəsində oxuyub. […]

Qəmbərova Gülnarə Qəzənfər qızı

Mən Qəmbərova Gülnarə Qəzənfər qızı 1965-ci ildə (sentyabrın 19) Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 1972-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam. 1982-ci ildə Bakı şəhər İnşaat Mühəndislər institutunun “Memarlıq” fakültəsinə daxil olub, 1987-ci ildə həmin institutun (hazırda Az. MİU) “Memarlıq” fakultəsinin “Memarlıq” ixtisasını bitirmişəm. 1987-ci ildə təyinatla Naxçıvan “Aqrosənayetikinti” birliyində mühəndis-memar kimi fəaliyyətə başlamışam. 1987-ci ildən həmin idarədə mühəndis-memar, baş mühəndis-memar, şöbə […]

Nuğay Xasay oğlu Əliyev

Nuğay Xasay oğlu Əliyev-Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) “Elektrotexnikanın nəzəri əsasları” kafedrasının dosenti. 14 sentyabr 1947-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. 1965-ci ildə Şuşa şəhərindəki Y.Hacıbəyov adına 1 №-li orta məktəbi bitirib.  1972-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakultəsini bitirib.  1969-1972-ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutunda işləyib. 1974-1977-ci illərdə Sumqayıt Elmi-Tədqiqat […]

Əsgərov Yusif Bayram oğlu

-24 dekabr 1938-ci ildə Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndində qulluqçu ailəsində anadan olub. -1955-ci ildə Qəbələ (keçmiş Qutqaşın) şəhərindəki orta məktəbi bitirmişdir. -1956-58-ci illərdə Saratov xüsusi milis məktəbini bitirib hüquqşünas diplomu almışdır. -Azərbaycan Politexnik İnstitununu (qiyabi, rus sektorunu) bitirib, dəmir yolunun elektrikləşdirilməsi ixtisasi üzrə ali təhsilli mühəndis diplomu almışdır. -1958-1990-cı illər ərzində Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərlərində o cümlədən Şəmkir […]

Elm və Vətən fədaisi

“Fonemlər-əslində Kainatdakı və təbiətdəki varlıqların, hərəkətlərin və düşüncələrin simvollarıdır.” Fikrət Rzayev.     16.08.2013-cü il tarixində görkəmli mühəndis-konstruktor,Azərbaycanda hidravlikanın atası sayılan, dünya dilçilik elminə önəmli töhfələr verən,”AqRa” Elmin Inkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sağlığında “Fəxri Üzvü” seçilən Elm və Vətən Fədaisi Fikrət Həsən oğlu Rzayevin (16.08.1936-28.02.2013) 77 yaşı olacaqdı…  FİKRƏT HƏSƏN OĞLU RZAYEVİN qısa tərcümeyi halı: (16.08.1936-28.02.2013)         1936-cı ildə Naxçıvan şəhərində […]

Gəmiqaya zirvəsinə gedən “Yolçu”

Bu dünyadan köçüb – ölməyənlər Yolçu, yolun uzaqdır -Yolçu, yolun uzaqdır! -Olsun, mən gedəsiyəm. -Yolçu, hava sazaqdır! -Olsun, mən gedəsiyəm. -Yolçu, bax, tufan gəlir! -Olsun, mən gedəsiyəm. -Yolçu, ömür gödəlir… -Olsun, mən gedəsiyəm. -Yolçu, hara gedirsən? -Arzumun mənzilinə. -Yolçu, yaxşı yol sənə!                      1979-cu il      Əjdər Əliş oğlu Fərzəliyev 1937-ci il martın 23-də Ağcabədi şəhərində sadə kəndli ailəsində […]

İtirdik…Məhərrəm Zamanın xatirəsinə

Bu gün, 08.08.2013-cü il tarixində, onun 54 yaşı olacaqdı… 9 yanvar 2013-cü il. Saat 14:00. Məhərrəm Zamanın Neftçilər metrosu yaxınlığındakı kiçik nəşriyyatı. Qızlar öz işlərindədir, yazıb-pozurlar… Məhərrəm rəhmətlik Elman Əliyev haqqında “Bəs ölməzliyə qovuşmaq necə olur ki…???” adlı bir məqalə yazıb, “Unikal” qəzetinə jurnalist dostumuz Fərzuq Seyidbəyliyə internet vasitəsi ilə göndərir. 11 yanvarda Elmanın ad günüdür, dostları 54 yaşını onsuz […]

Bəs ölməzliyə qovuşmaq necə olur ki…???

08.08.2013-cü ildə Məhərrəm Zamanın 54 yaşı olacaqdı… …10 yanvar 2013-cu il… …”Unikal” qəzetinin növbəti nömrəsi çapdan çıxır və orada yazıçı publusist, “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı, II qrup Qarabağ müharibəsi əlili, “AqRa” EİDİB-in idarə heyətinin üzvü Məhərrəm Zamanın (Məhərrəm Qəhrəman oğlu Zamanovun 08.08.1959-0901.2013) görkəmli ziyalı Elman İslam oğlu Əliyev (11.01.1959-17.09.2011) haqqında yazdığı “Bəs ölməzliyə qovuşmaq necə olur ki…???”   məqaləsi dərc […]

“Mən bütün məzunlarımızla fəxr edirəm”

    Naxçıvan şəhər Əkbər Ağayev adına internat məktəbi 1961-ci ildə  rəhmətlik  Səkinə Əliyeva Naxçıvan MSSR-nın Maarif naziri olarkən (sonralar 1990-cı ilin yanvar hadisələri ilə bağlı Naxçıvan MSSR-nın  Ali Sovetinin  Rəyasət heyətinin sədri-Naxçıvanın SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqda fərmana imza atan qəhrəman qadın) mərhum İsa Məmmədov tərəfindən  təşkil edilmişdir və 1998-ci ilədək fəaliyyət göstərmiş, 1998-ci ildən bu günədək onun bazasında Naxçıvan […]

1 17 18 19 20 21 22