Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

 Bu cür tədbirlər tədbir kimi qalmamalıdır.     Bu kitab rus dilində nəşr olunub.Lakin bu kitab dünyanın müxtəlif -ingilis,ispan, fransız və s. dillərinə tərcümə olunmalıdır.Biz yeniliklərimizi təkcə özümüzə bəyan etməməliyik,biz dünyaya təqdim etməyi bacarmalıyıq.     (məruzəçinin təqdim etdiyi çıxışdan):    Azərbaycan dilinin və tarixinin kökləri indiyə qədər lazımi səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Bu baxımdan Əjdər Fərzəlinin 2014-cü ildə rus dilində çap olunmuş “Nuh … Oxumağa dava et Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən