Елм

АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА

“АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА” Минилликләр боjу инсанлар арасында Аллаһ-Тааланын Адәм пеjғәмбәри (ә) jаратдыгдан сонра она сөзләри вә данышығы өjрәтмәjи һаггында сөһбәтләр ҝедир. Бу һагда мүгәддәс китабларда […]

Тәһсил

Аналар…

Кирпиjи илә көз ҝөтүрән аналар.  Өвладынын ән балаҹа уғуруну бир дүнjа билиб севинән аналар… Севинҹини һамы илә бөлән, кәдәрини һамыдан ҝизләдән аналар… Сәбри нәһаjәтсиз, дөзүмү […]

Мәгаләләр

Һаj вер леjтенант

Һаj вер леjтенант   Бир сәс ҝәлди ефиримиздән Ләпәләнмиш дәниз кими, Сәпди инам көнүлләрә, Бәрәкәтли зәми кими. Деди: — ҝәлин ичәк бирҝә анд, Һаj вер […]

Өнәмли китаблар

Һаj вер леjтенант

Һаj вер леjтенант   Бир сәс ҝәлди ефиримиздән Ләпәләнмиш дәниз кими, Сәпди инам көнүлләрә, Бәрәкәтли зәми кими. Деди: — ҝәлин ичәк бирҝә анд, Һаj вер […]

АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА

“АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА” Минилликләр боjу инсанлар арасында Аллаһ-Тааланын Адәм пеjғәмбәри (ә) jаратдыгдан сонра она сөзләри вә данышығы өjрәтмәjи һаггында сөһбәтләр ҝедир. Бу һагда мүгәддәс китабларда […]

Фәхрәддин Салимин Азәрбаjҹан Суфи Мусигиси адлы консерти кечирилиб

Маjын 30-да  Азәрбаjҹан Милли Консерваториjасынын (АМК) “Бөjүк зал”ында АМК-нын мүәллими, филолоҝиjа үзрә фәлсәфә доктору Фәхрәддин Салим вә тәләбәләринин “Азәрбаjҹан Суфи Мусигиси” адлы консерти кечирилиб. Консертдә […]

Аналар…

Кирпиjи илә көз ҝөтүрән аналар.  Өвладынын ән балаҹа уғуруну бир дүнjа билиб севинән аналар… Севинҹини һамы илә бөлән, кәдәрини һамыдан ҝизләдән аналар… Сәбри нәһаjәтсиз, дөзүмү […]