Təqvimlər

Təqvimlər İllər – illərə qarışıb; təqvimlər – təqvimlərə qarışıb.  Yer kürəsi karıx qalıb, bilmir hansı təqvimə uyğunlaşsın. Təqvimlər, yer kürəsi tarixinə uyğunlaşmır, yer kürəsi “təqvimlər tarixinə”- uyğunlaşmır.  Tarixlər qarışıb, təqvimlər qarışıb, insanlar qarışıb. ○ ○ ○ O qədər dedik-dedik, dedik! Gördük ki, elə deyirik! O qədər düşündük-düşündük, düşündük! Gördük ki, elə düşünürük. O qədər baxdıq-baxdıq, baxdıq! Gördük ki, elə baxırıq. […]

Böyük bir Elm…      

Böyük bir Elm…                                                                                 Böyük bir Elmdir – Heca, Elmi! Böyük bir Elmdir – Kəlmə, Elmi! Böyük bir Elmdir – Söz, Elmi! Olmasa idi əgər, Yer Üzündə, Heca – olmayacaqdı, nə Söz, nə də ki, Kəlmə! Bütün Elmlərin Başlanğıcı, başlar Düşüncələrdən! Bütün Düşüncələrin sonluğu, Hecalarda, Sözdə, Yekunlaşar! O, Hecalardan, Kəlmə! Kəlmələr arası, Sözlə bağlanar! Sözə bağlanar, o, Kəlmələr, Sözlə Bağlanar! Heca, […]

1 2 3 4